Comments for Test Muchy Normy

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Oct 25, 2013
Rating
starstarstarstarstar
srereo fly test/test do dali
by: Anonymous

Obuoczny visus minimum 1,0 i stereopsja minimum
400 sekund (15% ) - 50" (100%) :)

Aug 28, 2011
Rating
starstarstarstarstar
TEST MUCHY
by: Anonymous

"Jestem psychologiem uprawnionym do badań kierowców. Chciałam spytać jakie są normy w badaniu tzw. Testem muchy, chodzi mi o to jaki poziom dyskwalifikuje badanego - mam tu na myśli próby a,B,C ze "zwierzątkami"

i zbiory kół od 1-9 to są różne poziomy widzenia i nie wiem od którego powinna nastąpić dyskwalifikacja."
Uprawniony(!!!!) do badania kierowców i nie wie jakie sa normy widzenia stereoskopowego?

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania oczu wada wzroku.

Return to Test Muchy Normy.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.