Terminy badań lekarskich kierowcy C,CE.

by Kamil
(Suwałki)

Terminy ważności prawa jazdy różnych kategorii

Terminy ważności prawa jazdy różnych kategorii

Pytanie dotyczące badań lekarskich kierowcy C,CE.

Witam,
Moje pytania dotyczą badań lekarskich.

Dnia 13.12.2011 zrobiłem psychotesty o stwierdzeniu braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (art. 39k i 38m o transporcie drogowym), ważne są do 12.12.2016.

Następnie w okolicach 20 grudnia zrobiłem badania stwierdzające brak przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu określonych kategorii C, CE, zostały one terminowe na 5 lat (wtedy lekarz stwierdził, że nie ma badań bezterminowych są one na podstawie art. 122 - prawo o ruchu drogowym.

Dnia 16.07.2012 zrobiłem badania do kwalifikacji wstępnej ( art. 43 pkt 2 oraz art. 229 & 4 Kodeksu pracy), są ważne do 17.07.2016r. Dnia 26.04. 2013 zdałem Kwalifikację wstępną ważną do roku 2018.

Dane na wydanym prawie jazdy (kolejno rubryka: 9;11;12):
B; 17.05.28; -
C; 17.07.16; 95.26.04.2018
BE; 17.07.16; -
CE; 17.07.16; 95.26.04.2018

Moje pytania:
1. Dlaczego kategoria BE jest jedynie do roku 2016, zamiast ustawowych 15 lat terminowości?

2. W dokumencie prawa jazdy nie ma uwzględnionych badań od kursu prawa jazdy ( tych na podstawie art. 122 prawo o ruchu drogowym). Czy przy robieniu okresowych psychotestów i okresowych badań lekarskich (art. 43 pkt 2 oraz art. 229 & 4 Kodeksu pracy) to będę musiał prosić o dodatkowe zaświadczenie?

3. Jak zostanie mi udowodnione podczas kontroli, że mam już nie ważne badania na podstawie art. 122 prawo o ruchu drogowym, skoro nie są one uwzględnione w prawie jazdy?

Moja odpowiedź
@Jest całkiem prawdopodobne, że w wydziale komunikacji nastąpiła jakaś pomyłka i E/B skrócono d 5 lat, zamiast urzędowych piętnastu.
Pośrednio świadczy o tym prawidłowy termin dla kategorii B.

Z drugiej strony kierowcy zawodowi często upierają się do wpisania kategorii niezawodowych ( E/B, T, A lub innych) na orzeczeniu do świadectwa kwalifikacji. W urzędzie automatycznie skracają dłuższe terminy do 5-letnich, a wtedy po tym okresie trzeba powtórnie przedłużyć u lekarza oprócz kategorii wyższych, wszystkie terminowe kategorie niższe.

Jak było w tym przypadku? Trudno powiedzieć, ale poszedłbym do wydziału komunikacji i wyjaśnił sprawę do końca.

Comments for Terminy badań lekarskich kierowcy C,CE.

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jan 21, 2014
Rating
starstarstarstarstar
Re: Terminy badań lekarskich kierowcy C,CE.
by: Kamil

Rozumiem, sprawa kategorii B+E na 5 lat zamiast 15 jest dla mnie mało istotna z uwagi, że i tak będę robił szkolenia okresowe i tu właśnie jest moje pytanie, bo badania od prawa jazdy nie są uwzględnione w dokumencie, są uwzględnione tylko te od kwalifikacji. Czy podczas badań okresowych będę musiał prosić lekarza o zaświadczenie do szkolenia okresowego oraz o te od kategorii prawa jazdy (które w końcu upłynie )?

@Raczej tak

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Pytania i Odpowiedzi -Gdzie, za ile, czy?.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.