TERMINATOR - EGZAMINATOR

by yugo
(Stuttgart)

TERMINATOR - EGZAMINATOR. PO NIEZDANYM EGZAMINIE MOŻNA SPOTKAĆ EGZAMINATORA - TERMINATORA I WTEDY TY JESTEŚ DLA NIEGO TERMINATOREM.

UWAGA - PANOWIE EGZAMINATORZY OSTROŻNIE Z KURSANTAMI....

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Opinie na temat Egzaminatorów.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.