Szkolenie to pic na wode

by linek
(rumunia)

Całe to szkolenie,to pic na wodę, gdzie szkolący umie dużo mniej niż ci których ma szkolić.

Dlaczego np.na Litwie nie ma takich szkoleń?Dlaczego w Niemczech wymiana prawa jazdy jest bezpłatna i wystarczy mieć świadectwo lekarskie bez bzdurnych kursów przewozu rzeczy,które nic nie nauczą.

Kiedyś jak zaczynałem,najpierw byłem pomocnikiem kierowcy i od niego uczyłem się w praktyce załadunku i zamocowania ładunków.

To wtedy człowiek uczy się najwięcej,bo praktyki pod okiem doświadczonego szofera nie zastąpi żaden kurs teoretyczny prowadzony przez żółtodzioba-teoretyka.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kurs na kwalifikację wstępną i świadectwo kwalifikacji.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.