Szkolenia HDS Wrocław na Tarnogajskiej 5

by Darek
(Wrocław)

Szkolenia HDS Wrocław na Tarnogajskiej 5

https://www.youtube.com/watch?v=wtObiKEeqtc

Dzień dobry państwu, jesteśmy na szkoleniu praktycznym żurawi przewoźnych, popularnie zwany HDS-ami. Po szkoleniu teoretycznym z kursantami, którzy są tu obecni odbywają szkolenie praktyczne. Szkolenie praktyczne odbywa się na sprzęcie jaki będzie podczas egzaminu. Jest to standardowy żuraw przenośny, który służy do rozładowywania i ładowania samochodu. Na ćwiczeniach kursanci ćwiczą przenoszenie ładunków. Tutaj akurat służy za to opona, ponieważ ze względu bezpieczeństwa nie stwarza ona żadnych zagrożeń. Ćwiczenie polega na tym, żeby kursant z pozycji transportowej uruchomił żuraw.

Ma rozłożyć stabilizatory, podnieść podpory w taki sposób, żeby koła się nie oderwały od podłoża, ale zwiększyć stabilność żurawia, po czym ma tę oponę tutaj wskazaną wziąć z kubła tego na śmieci, to jest dość precyzyjne bo ten kubeł jest lekki i może się przewrócić i położyć tutaj, tak żeby ten pachołek był w centrum.

Wymaga to troszeczkę precyzji i wprawy, ale po to są te zajęcia proszę państwa, żeby oni tej wprawy nabyli i to będą mieli podczas egzaminu pokazać panu inspektorowi z urzędu dozoru technicznego, że mają opanowaną obsługę tego sprzętu. Teraz ten kursant ma złożyć ten żuraw. Oj, tu jest błąd- dotkniecie pachołka plus rozchwianie żurawia, tego nie można zrobić na egzaminie, ma to się odbywać bardzo płynnie.

Tutaj troszeczkę też on zrobił błąd, ponieważ za daleko wysunął- nad kabinę czego nie powinno być. Powinien ten żuraw złożyć na tyle, żeby ten żuraw nie przechodził nad kabiną, zresztą widzimy, że ta kabina jest już tam uszkodzona, ktoś wcześniej popełnił błąd podobny do niego. I teraz ma do pozycji transportowej położyć żuraw na skrzyni ładunkowej, oprzeć o przednią ścianę i poskładać żuraw, czyli podnieść podpory i złożyć stabilizatory. I na tym mniej więcej polegają te ćwiczenia i mniej więcej w ten sposób wygląda egzamin. Dziękuję.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kurs na operatora wózka.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.