Swiadectwo Kwalifikacji Zawodowej Kursant Wroclaw

by Andrzej
(Kursant)

Szkoła jazdy Kursant jako pierwsza rozpoczęła kursy na świadectwo kwalifikacji zawodowej. Pierwsze szkolenia to był koszt około 7000 zł na jednego kierowcę.

Stopniowo ceny zostały obniżane, natomiast ostatnio oferta uległa radykalnej zmianie. Kursy z dofinansowaniem do 80 %.

Oczywiście chodzi tutaj o fundusze unijne dla małych i średnich przedsiębiorstw, a nawet kierowców indywidualnych.

Wyjątkowość oferty polega na tym, że uczeń ma płacone za szkolenie !! Darmowe są również posiłki oraz badania lekarskie i psychologiczne dopuszczające do kursu.

Nic dziwnego, że ta forma płatności za świadectwo kwalifikacji zawodowej zaczęła cieszyć się ogromną popularnością.

Najlepiej skontaktować się telefonicznie w godzinach pracy biura pod telefonem 71 336 78 08 Dla osób z innych rejonów Dolnego Sląska najlepiej będzie wysłać zapytanie pocztą elektroniczną biuro@kursant.wroclaw.pl

Kursy odbywają się systemem weekendowym. Rekrutacja będzie trwała do 01 lutego 2010 roku. Potem już będzie tylko samo szkolenie. Mile widziane są Panie, chcące związać się z zawodem kierowcy /szczególnie autobusu/.

Oprócz tego tradycyjnie Panowie, kierowcy ciężarówek, Tirów, autobusów oraz wszystkich innych bezrobotnych z prawem jazdy kategorii C,C+E , D.Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej Wrocław z dofinansowaniem, do sprawdzenia we Wrocku.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kurs na kwalifikację wstępną i świadectwo kwalifikacji.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.