Swiadectwo Kwalifikacji Legnica

by Waldek
(Legnica)

Kursy na świadectwo kwalifikacji w Legnicy i okolicach.

Kursy na świadectwo kwalifikacji w Legnicy i okolicach.

Świadectwo Kwalifikacji Legnica, kwalifikacja wstępna przyśpieszona i szkolenie okresowe w Legnicy i jej bezpośrednich okolicach.

Legnica jest miejscem lokalizacji kilku firm transportowych. Kierowcy zatrudnieni u tych przewoźników są zobowiązani wykonać szkolenia okresowe lub kwalifikację wstępną na ogólnych zasadach dotyczących nowych kursów świadectwa kwalifikacji.

Potem muszą jeszcze zrobić badania psychotechniczne i lekarskie, aby dokonać wymiany prawa jazdy kategorii C,CE lub D.

Dogodne połączenie z Wrocławiem autostradą A4 sprawia, że część z nich wybiera szkolenie na świadectwo kwalifikacji we Wrocławiu.
Dojazd z Legnicy do Wrocławia to około 40 minut jazdy autostradą. Ośrodek Edukacji Ruchu Drogowego i Nauki jazdy na Weigla 12 proponuje przewoźnikom sprawną organizację szkoleń okresowych.

Chętnym proszę o kontakt pod telefonem
601 707 885 praktycznie czynnym całą dobę /oprócz godzin nocnych/lub e-mail: info@prawojazdy.wroc.pl

Wielu zadowolonych kierowców z całego województwa dolnośląskiego ukończyło nasze kursy i szczęśliwie wymieniło prawko na nowe z kodem 95.
Dotyczy to również kierowców z Legnicy, Jawora, Strzegomia czy Prochowic oraz całego województwa dolnośląskiego.

Świadectwo Kwalifikacji dla kierowców autobusów i ciężarówek z Legnicy- to tylko 45 minut autostradą do Wrocławia!!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kurs na kwalifikację wstępną i świadectwo kwalifikacji.

Share this page:

Podoba Ci się ta Strona? Dodaj link. Popatrz jak... Would you prefer to share this page with others by linking to it?

Click on the HTML link code below. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego

Przeszukaj bloga:


Darmowy Dostęp nawet teraz!! Wreszcie się dowiesz:
"Jak przejść psychotesty czy badania lekarskie i cieszyć się swoim prawkiem?Absolutnie zero spamu!!

Zapisz się już dzisiaj do źródła najnowszych informacji o badaniach kierowców z pozycji osoby wykonującej!!

Znam wszystkie problemy trapiące osoby takie jak TY!

Będziesz również dostawał przed wszystkimi /jako bonus/ moje najnowsze filmy wideo w tym temacie.

Dowiedz się wszystkiego z pierwszej ręki od specjalisty o

  • Badaniach kierowców
  • Badaniach na prawko
  • Kursach prawa jazdy,
  • I wiele innych ciekawych kontrowersyjnych tematów!!

Nie udostępniam tego adresu nikomu więcej pod żadnym pretekstem!! Jednym kliknięciem możesz się również wypisać z mojej listy subskrybentów, ale naprawdę nie warto!!Dariusz Kraśnicki Wroclaw

Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i medycyny pracy we Wrocławiu.

Przychodnia medycyny pracy i badań okresowych kierowców Ile kosztują badania na prawo jazdy?