Strefa egzaminacyjna Wroclaw Film

by Dariusz
(Wrocław)

Ulica Krakowska w Strefie Egzaminacyjnej Wrocław

Ulica Krakowska w Strefie Egzaminacyjnej Wrocław

Poniżej filmik z okolic ulicy Pięknej, Kamiennej i Hubskiej. Jest kilka możliwości kierunku jazdy i egzaminator z reguły podaje ją w ostatniej chwili. Warto zapoznać się z tym skrzyżowaniem, aby nie być zaskoczonym i wykonać manewry błędnie.

Strefa egzaminacyjna Wrocław w czasie szczytu - ulica Krakowska, Opolska i okolice. Proszę, abyś zwrócił uwagę na prawdziwie trudne warunki jazdy w tej okolicy oraz olbrzymie korki.

Bardzo ciekawy film dający przedsmak egzaminu państwowego.Ulubione miejsce egzaminatorów do jazdy po strefie i "do zawracania na pierwszym dozwolonym skrzyżowaniu"

Zachęcam do obejrzenia materiału Video. Szczególnie fatalnego stanu niektórych dróg /ul. Opolska/.


Możesz skomentować swoje wrażenia z jazdy po strefie.

Co sprawiło Ci najwięcej trudności, a gdzie jazda była samą przyjemnością. Za którym razem zdałeś swój egzamin państwowy. Czy "strefa" jest problemem dla Kursantów?

Inne rożne ciekawe skrzyżowania w strefie egzaminacyjnej WORD Wrocław.
Strefa ograniczonej prędkości do 30 na godzinę.


Ulica Kamienna i zawracanie w jej okolicach

Skręt w lewo w ulicę Dyrekcyjną


Jazda Dyrekcyjną w stronę Ślężnej i Glinianej


Jazda ulicą Glinianą we WrocławiuClick here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Zaproszenie Badania Kierowców Psychotesty.

Share this page:

Podoba Ci się ta Strona? Dodaj link. Popatrz jak... Would you prefer to share this page with others by linking to it?

Click on the HTML link code below. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego

Przeszukaj bloga:


Darmowy Dostęp nawet teraz!! Wreszcie się dowiesz:
"Jak przejść psychotesty czy badania lekarskie i cieszyć się swoim prawkiem?Absolutnie zero spamu!!

Zapisz się już dzisiaj do źródła najnowszych informacji o badaniach kierowców z pozycji osoby wykonującej!!

Znam wszystkie problemy trapiące osoby takie jak TY!

Będziesz również dostawał przed wszystkimi /jako bonus/ moje najnowsze filmy wideo w tym temacie.

Dowiedz się wszystkiego z pierwszej ręki od specjalisty o

  • Badaniach kierowców
  • Badaniach na prawko
  • Kursach prawa jazdy,
  • I wiele innych ciekawych kontrowersyjnych tematów!!

Nie udostępniam tego adresu nikomu więcej pod żadnym pretekstem!! Jednym kliknięciem możesz się również wypisać z mojej listy subskrybentów, ale naprawdę nie warto!!Dariusz Kraśnicki Wroclaw

Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i medycyny pracy we Wrocławiu.

Przychodnia medycyny pracy i badań okresowych kierowców Ile kosztują badania na prawo jazdy?