Straciłem prawo jazdy kat.b

by Łuukasz
(Polska)

Terminowe prawo jazdy kategorii B

Terminowe prawo jazdy kategorii B

Choruje tylko pospolity zmienny niedobór odporności i na tarczyce, i miałem mały wypadek samochodowy, i ktoś z kierujących powiedział, że mam padaczkę

Policja zawiadomiła starostwo i na rok mam wstrzymane prawo jazdy i jestem po opiekom poradni neurologicznej, i lekarz mówi, że po 3 latach, jak nie będzie napadów.

Chciałem się zapytać, czy po tych 3 latach muszę zdawać od nowa, proszę o pomoc.
Moja odpowiedź:
Jeżeli utrata prawa jazdy ze względów zdrowotnych lub jakichkolwiek innych nastąpi na dłużej niż jeden rok/12 miesięcy, to traktuje się to jako utratę kwalifikacji, co oznacza konieczność powtórnego egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.


Warto podczas badań lekarskich mieć pisemną opinię wspomnianego lekarza neurologa, w formie karty konsultacyjnej neurologicznej.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Orzeczenie lekarskie dla Kierowców.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.