Specjalizacja z rehabilitacji medycznej

by Łukasz
(gdzieś w Polsce)

Program specjalizacji lekarskiej Rehabilitacja Medyczna

Program specjalizacji lekarskiej Rehabilitacja Medyczna

Czy warto wybrać specjalizację z rehabilitacji medycznej jako drogę kariery dla lekarza?

Witam Szanownego doktora,
zastanawiam się na wyborem specjalizacji z rehabilitacji medycznej, mam pytanie:
jak często w procesie orzeczniczym medycyna pracy korzysta z konsultacji takiego specjalisty?

Czy w swoim fachu warto ewentualnie powiązać te dwie specjalności.(skrócony tryb szkoleniowy) Dziękuję uprzejmie za radę.
Pozdrowienia
Lekarz Łukasz

Moja Odpowiedź
Na pewno jest zapotrzebowanie na tych specjalistów, chociaż nie za bardzo widzę powiązanie z typową medycyną pracy.

Być może ciekawą sprawą byłaby praca dla jakiejś ubezpieczalni /orzekanie spraw powypadkowych/ lub prywatnych pacjentów dla firm zajmujących się odszkodowaniami.

Tak czy owak jeżeli jest to,w czym Pan się czuje dobrze, to powiązanie rehabilitacji medycznej z medycyną pracy może dać nieoczekiwane przez nikogo rezultaty.

Znam wielu moich pacjentów, którzy byliby skłonni zapłacić nieco więcej, aby otrzymać profesjonalną usługę, raczej nieosiągalną w systemie zdrowia finansowanym przez NFZ.

Oczywiście sukces zarówno medyczny jak i finansowy nie przyjdzie od razu. Warto pomyśleć o marketingu, w tym marketingu wideo. Moja firma jest tego naocznym dowodem, że poprzez upór w forsowaniu swoich koncepcji, można postawić swoją Przychodnię na poziom znacznie wyższy od konkurencji.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Lekarz medycyny pracy Wrocław gabinety.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.