Specjalistyczne gabinety lekarskie Wroclaw

by Darek
(Wroclaw)

Specjalistyczne gabinety lekarskie Wrocław - medycyna pracy, okulistyka, laryngologia i neurologia oraz psychologia transportu.

Początkiem 2010 roku mój gabinet medycyny pracy zostaje definitywnie przeniesiony do nowej lokalizacji na ul. Żernickiej 215.

Obejrzyj okolice mojego gabinetu na YouTube.

Pozostały do załatwienia drobne formalności związane z dopuszczeniem przez Sanepid oraz Izbę Lekarską.

Rok 2009, pomimo wspomnianej ogólnej trudnej sytuacji ekonomicznej, był kolejnym z lepszymi wynikami niż poprzedni. Wrocław jest jednym wielkim placem budowy z olbrzymią rotacją przyjezdnych pracowników, co stwarza konieczność ich szybkiego przebadania i dopuszczenia do pracy.

Ze skromnej jednoosobowej praktyki zrobiła się już Firma współpracująca z kilkoma specjalistami drugiego stopnia z różnych dziedzin medycyny.

Intensywny marketing pozwala nam na ciągły napływ nowych pacjentów, nie zrażonych kryzysem finansowym oraz koniecznością dojazdu na peryferie Wrocławia /szczególnie w godzinach szczytu/.

Mam nadzieję, że będzie tak co najmniej do 2012, kiedy kończone będą ostatnie obiekty sportowe związane z mistrzostwami Europy w piłce nożnej. Później może już być tylko lepiej !!

Na sam koniec mogę tylko zachęcić innych lekarzy czy współwłaścicieli specjalistycznych gabinetów lekarskich we Wrocławiu czy nawet całym Dolnym Śląsku do podążenia sprawdzoną drogą, podporządkowania swojego rozwoju, nadrzędnemu celowi, jakim jest dobro pacjenta.

W dłuższej perspektywie na pewno przyniesie to oczekiwane korzyści, zarówno materialne jak i satysfakcję z niesienia pomocy ludziom.

Nawet w tak dziwnych czasach jak dzisiejsze, kiedy szacunek do zawodu lekarza jest coraz mniejszy i są oni łatwym celem mediów brukowych czy chcących uzyskać inne wyniki służb naszego Państwa.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Lekarz medycyny pracy Wrocław gabinety.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.