Soczewki kontaktowe a bezterminowe prawo jazdy

by Andrzej
(Wrocław)

Soczewki kontaktowe i czy masz szansę na bezterminowe prawo jazdy?

Witam, czy istnieje możliwość posiadania bezterminowego prawa jazdy, jeśli nosi się soczewki kontaktowe? Pozdrawiam

Moja odpowiedź
@Lekarz uprawniony do badań kierowców jest zobowiązany do wykluczenia między innymi : poważnych zaburzeń stanu zdrowia istotnych dla zdolności do prowadzenia pojazdu

Uprawniony lekarz w przypadku zastrzeżeń co do stanu zdrowia kandydata / kierowcy, wyznacza datę ponownego badania wynikającą z oceny stanu zdrowia osoby badanej.

Należy teoretycznie brać pod uwagę stopień zaawansowania objawów chorobowych/, w tym przypadku narządu wzroku/ i ich dynamikę, z uwzględnieniem możliwości postępu choroby /wady wzroku/, jak i cofania się jej objawów.

Wynika z tego, &że można dostać zarówno bezterminowe jak i terminowe prawo jazdy, w zależności od oceny konkretnego lekarza.

Również wada wzroku, powodująca konieczność noszenia soczewek, nie jest identyczna u wszystkich osób. Są przypadki, że nawet szkła kontaktowe nie kompensują wady wzroku do wartości idealnych i ostrość wzroku przedstawia wiele do życzenia, nawet po korekcji.

Soczewki kontaktowe a bezterminowe prawo jazdy? - zapraszam Cię do opisania swojego przypadku lub dodania komentarza.

Poniżej normy wzroku dla kandydatów na auta osobowe i motocykle. Kryteria wzroku kat B

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Zaproszenie Badania Kierowców Psychotesty.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.