Smart

by Damian
(WROCŁAW)

Uważam ze jest to idealne rozwiązanie osobiście wolał bym jeździć Smartem niż rano tłuc się w zatłoczonych autobusach,

a szczególnie w lecie kiedy nie wszystkie osoby za ładnie pachną ...
Pozdrawiam!

Moja odpowiedź
Tak dawno nie jeździłem komunikacją, miejską, że nie pomyślałem o tym higieniczno-estetycznym aspekcie zalet posiadania prawa jazdy. Tym nie mniej dziękuję za "spostrzegawczy" post z pewnością oparty na codziennej obserwacji dojeżdżających do pracy/szkoły.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Prawo jazdy B1.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.