Smart

by Damian
(WROCŁAW)

Uważam ze jest to idealne rozwiązanie osobiście wolał bym jeździć Smartem niż rano tłuc się w zatłoczonych autobusach,

a szczególnie w lecie kiedy nie wszystkie osoby za ładnie pachną ...
Pozdrawiam!

Moja odpowiedź
Tak dawno nie jeździłem komunikacją, miejską, że nie pomyślałem o tym higieniczno-estetycznym aspekcie zalet posiadania prawa jazdy. Tym nie mniej dziękuję za "spostrzegawczy" post z pewnością oparty na codziennej obserwacji dojeżdżających do pracy/szkoły.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Prawo jazdy B1.

Share this page:

Podoba Ci się ta Strona? Dodaj link. Popatrz jak... Would you prefer to share this page with others by linking to it?

Click on the HTML link code below. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego

Przeszukaj bloga:


Darmowy Dostęp nawet teraz!! Wreszcie się dowiesz:
"Jak przejść psychotesty czy badania lekarskie i cieszyć się swoim prawkiem?Absolutnie zero spamu!!

Zapisz się już dzisiaj do źródła najnowszych informacji o badaniach kierowców z pozycji osoby wykonującej!!

Znam wszystkie problemy trapiące osoby takie jak TY!

Będziesz również dostawał przed wszystkimi /jako bonus/ moje najnowsze filmy wideo w tym temacie.

Dowiedz się wszystkiego z pierwszej ręki od specjalisty o

  • Badaniach kierowców
  • Badaniach na prawko
  • Kursach prawa jazdy,
  • I wiele innych ciekawych kontrowersyjnych tematów!!

Nie udostępniam tego adresu nikomu więcej pod żadnym pretekstem!! Jednym kliknięciem możesz się również wypisać z mojej listy subskrybentów, ale naprawdę nie warto!!Dariusz Kraśnicki Wroclaw

Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i medycyny pracy we Wrocławiu.

Przychodnia medycyny pracy i badań okresowych kierowców Ile kosztują badania na prawo jazdy?