Skierowanie na badania po kwalifikacji wstepnej

by Maria
(Dolnośląskie)

Zasady badań kierowców zawodowych i skierowania

Zasady badań kierowców zawodowych i skierowania

Czy obowiązuje skierowanie na badania lekarskie po kwalifikacji wstępnej?

Witam! bardzo proszę o pomoc i wyjaśnienie. Mój syn jest bezrobotny. W 2008r. uzyskał prawo jazdy kat.D. Zapisał się na szkolenie kwalifikacji wstępnej, żeby móc pracować jako kierowca autobusu - przewóz osób.

Na kurs nie są wymagane żadne dodatkowe badania lekarskie. Jednak aby uzyskać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wstępnego musi przed uzyskaniem zaświadczenia przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy autobusu.
Badania lekarskie po szkoleniu okresowym
Lekarz uprawniony do badań kierowców i jednocześnie badań profilaktycznych pracowników chce na takie badanie skierowania od pracodawcy , albo od osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Tego warunku syn spełnić nie może, bo jest bezrobotny.

Ewentualny pracodawca warunkuje zatrudnienie posiadaniem już przed podjęciem pracy wszystkich dokumentów, w tym zaświadczenia lekarskiego o zdolności do pracy. Będę wdzięczna za odpowiedź,bo jest to dla mnie sprawa bardzo ważna mój adres Z poważaniem

Moja odpowiedź
Klasyczny problem kiepskiego prawa, w zasadzie sytuacja przewidziana w stosunku do przedsiębiorców jeszcze przed wprowadzeniem kwalifikacji wstępnej .

Badania z art 39j Ustawy o Transporcie Drogowym mają się odbywać w zakresie i na zasadach określonych w Kodeksie pracy.

Sugeruje to obowiązek posiadania skierowania i zupełnie nie uwzględnia sytuacji osób bezrobotnych a nawet właścicieli firm/nie podlegających pod Kp.

  • Być może jakimś rozwiązaniem byłoby przebadanie się jako osoby osobiście wykonującej przewóz drogowy.

Jeżeli lekarz podejdzie formalnie do problemu, to nie wiem co poradzić.

Ośrodki, z którymi współpracuję same wypisują skierowania dla takich osób i formalnie sprawa jest rozwiązana.

Podstawą jest jednak współpraca lekarza i firmy szkolącej, niejednokrotnie oparta na jakiś układach partnerskich, a nie tylko bezdusznym trzymaniu się litery prawa.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania kierowcow Autobusów.

Share this page:

Podoba Ci się ta Strona? Dodaj link. Popatrz jak... Would you prefer to share this page with others by linking to it?

Click on the HTML link code below. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego

Przeszukaj bloga:


Darmowy Dostęp nawet teraz!! Wreszcie się dowiesz:
"Jak przejść psychotesty czy badania lekarskie i cieszyć się swoim prawkiem?Absolutnie zero spamu!!

Zapisz się już dzisiaj do źródła najnowszych informacji o badaniach kierowców z pozycji osoby wykonującej!!

Znam wszystkie problemy trapiące osoby takie jak TY!

Będziesz również dostawał przed wszystkimi /jako bonus/ moje najnowsze filmy wideo w tym temacie.

Dowiedz się wszystkiego z pierwszej ręki od specjalisty o

  • Badaniach kierowców
  • Badaniach na prawko
  • Kursach prawa jazdy,
  • I wiele innych ciekawych kontrowersyjnych tematów!!

Nie udostępniam tego adresu nikomu więcej pod żadnym pretekstem!! Jednym kliknięciem możesz się również wypisać z mojej listy subskrybentów, ale naprawdę nie warto!!Dariusz Kraśnicki Wroclaw

Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i medycyny pracy we Wrocławiu.

Przychodnia medycyny pracy i badań okresowych kierowców Ile kosztują badania na prawo jazdy?