Skierowanie na badania po kwalifikacji wstepnej

by Maria
(Dolnośląskie)

Zasady badań kierowców zawodowych i skierowania

Zasady badań kierowców zawodowych i skierowania

Czy obowiązuje skierowanie na badania lekarskie po kwalifikacji wstępnej?

Witam! bardzo proszę o pomoc i wyjaśnienie. Mój syn jest bezrobotny. W 2008r. uzyskał prawo jazdy kat.D. Zapisał się na szkolenie kwalifikacji wstępnej, żeby móc pracować jako kierowca autobusu - przewóz osób.

Na kurs nie są wymagane żadne dodatkowe badania lekarskie. Jednak aby uzyskać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wstępnego musi przed uzyskaniem zaświadczenia przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy autobusu.
Badania lekarskie po szkoleniu okresowym
Lekarz uprawniony do badań kierowców i jednocześnie badań profilaktycznych pracowników chce na takie badanie skierowania od pracodawcy , albo od osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Tego warunku syn spełnić nie może, bo jest bezrobotny.

Ewentualny pracodawca warunkuje zatrudnienie posiadaniem już przed podjęciem pracy wszystkich dokumentów, w tym zaświadczenia lekarskiego o zdolności do pracy. Będę wdzięczna za odpowiedź,bo jest to dla mnie sprawa bardzo ważna mój adres Z poważaniem

Moja odpowiedź
Klasyczny problem kiepskiego prawa, w zasadzie sytuacja przewidziana w stosunku do przedsiębiorców jeszcze przed wprowadzeniem kwalifikacji wstępnej .

Badania z art 39j Ustawy o Transporcie Drogowym mają się odbywać w zakresie i na zasadach określonych w Kodeksie pracy.

Sugeruje to obowiązek posiadania skierowania i zupełnie nie uwzględnia sytuacji osób bezrobotnych a nawet właścicieli firm/nie podlegających pod Kp.

  • Być może jakimś rozwiązaniem byłoby przebadanie się jako osoby osobiście wykonującej przewóz drogowy.

Jeżeli lekarz podejdzie formalnie do problemu, to nie wiem co poradzić.

Ośrodki, z którymi współpracuję same wypisują skierowania dla takich osób i formalnie sprawa jest rozwiązana.

Podstawą jest jednak współpraca lekarza i firmy szkolącej, niejednokrotnie oparta na jakiś układach partnerskich, a nie tylko bezdusznym trzymaniu się litery prawa.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania kierowcow Autobusów.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.