Skierowanie do WOMP

by Piotr
(Polska)

Zabranie prawka na rok po napadzie o symptomatologii padaczkowej

Zabranie prawka na rok po napadzie o symptomatologii padaczkowej

Witam !

Mój problem przedstawia się następująco... W grudniu ubiegłego roku miałem atak utraty świadomości związany ze stresową sytuacją.

Trafiłem do szpitala, gdzie zrobiono mi kompleks badań: Rezonans magnetyczny, tomograf, EEG itd. We wszystkich przypadkach wyniki wyszły poprawnie, mimo tego skierowano mnie do WOMP.

Czy w związku pozytywnymi wynikami badań ze szpitala mam się obawiać utraty prawa jazdy? Na padaczkę się nie leczę.

Dziękuję za wszelkie próby pomocy.

Pozdrawiam !

Odpowiedź
@Lepiej przyjąć gorszy scenariusz wydarzeń i cieszyć się jak wszystko wyjdzie dobrze, aniżeli podejść z zapewnieniem pozytywnego załatwienia sprawy, i.... utratą prawa jazdy.

Badania w WOMP są zawsze wielką niewiadomą, a jaki będzie ich końcowy wynik, trudno przewidzieć.
Zgodnie z przepisami, każdy napad o symptomatologii padaczkowej, na który to schorzenie wygląda, powoduje zabranie prawa jazdy na jeden rok. Później musisz udokumentować 12 miesięcy bez napadów.

Jakaś konkretna przyczyna skierowania, najprawdopodobniej na wniosek lekarzy ze szpitala musiała być.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Padaczka a prawo jazdy?.

Share this page:

Podoba Ci się ta Strona? Dodaj link. Popatrz jak... Would you prefer to share this page with others by linking to it?

Click on the HTML link code below. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego

Przeszukaj bloga:


Darmowy Dostęp nawet teraz!! Wreszcie się dowiesz:
"Jak przejść psychotesty czy badania lekarskie i cieszyć się swoim prawkiem?Absolutnie zero spamu!!

Zapisz się już dzisiaj do źródła najnowszych informacji o badaniach kierowców z pozycji osoby wykonującej!!

Znam wszystkie problemy trapiące osoby takie jak TY!

Będziesz również dostawał przed wszystkimi /jako bonus/ moje najnowsze filmy wideo w tym temacie.

Dowiedz się wszystkiego z pierwszej ręki od specjalisty o

  • Badaniach kierowców
  • Badaniach na prawko
  • Kursach prawa jazdy,
  • I wiele innych ciekawych kontrowersyjnych tematów!!

Nie udostępniam tego adresu nikomu więcej pod żadnym pretekstem!! Jednym kliknięciem możesz się również wypisać z mojej listy subskrybentów, ale naprawdę nie warto!!Dariusz Kraśnicki Wroclaw

Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i medycyny pracy we Wrocławiu.

Przychodnia medycyny pracy i badań okresowych kierowców Ile kosztują badania na prawo jazdy?