Rozpoznawanie barw u kierowcy radiowozu policyjnego?

by Dariusz Kraśnicki
(Wrocław Żernicka 215)

Normy widzenia barwnego u Policjantów

Normy widzenia barwnego u Policjantów

Czy jak spełniasz normy rozpoznawania barw do służb mundurowych, to przejdziesz badania na kierowcę pojazdu uprzywilejowanego czyli radiowozu policyjnego? To samo dotyczy kierowców ciężarówek lub autobusów.

Panie dr, mam pytanie,
jestem funkcjonariuszem Policji i mam wyznaczony termin badań na tzw. "wkładkę" umożliwiającą prowadzenie pojazdu uprzywilejowanego.

Moje pytanie dotyczy tablic Ishihary ponieważ mam z nimi duży problem. Większości nie rozpoznaję.

Czy to może być powód do nie wydania mi w/w wkładki lub co gorsza wydalenia ze służby?

Dodam, że nie mam poza tym żadnych problemów ze wzrokiem zarówno z bliska jak i z daleka.
Na symulatorach poprawnie wskazuje figury i ich kolory.

Proszę o Pana opinie w tej kwestiiw orzeczeniu lekarskim z rekrutacji mam zapis "zdolny - zaburzenia widzenia barw"

Pytanie, czy ten sam okulista może teraz mi nie wydać zezwolenia na prowadzenia radiowozu?=========
Zacznijmy od przepisów:
Policja
§10 punkt 1 Nieznaczne upośledzenie rozróżniania barw Z/N

Objaśnienie
do § 10 pkt 1. Rozpoznaje podstawowe barwy (czerwoną, żółtą i zieloną) w lampie Wilczka.

pkt 1 kolumna 4. Kandydatów do służby w Straży Granicznej należy kwalifikować jako niezdolnych do służby.


Straż więzienna i wojsko:

§ 14 pkt 5 Nieznaczne upośledzenie rozróżniania barw Z/N

Objaśnienie do § 14:- pkt 5 i 6.
Przez prawidłowe rozróżnianie barw należy
rozumieć umiejętność rozróżniania czterech barw
podstawowych, tj. czerwonej, żółtej, zielonej i niebieskiej.

Przez nieznaczne upośledzenie rozróżniania barw
należy rozumieć utrudnienie rozróżniania czterech
barw podstawowych, tj. pomyłki przy odczytywaniu pojedynczych tablic z zestawu Ishihary lub Stillinga
bądź przedłużony czas odczytu (ponad 3 sekundy).

Nieumiejętność rozróżniania czterech barw podstawowych należy traktować jako „upośledzenie rozróżniania barw”.

Ocena należy do okulisty.
Tak więc jak przeszedłeś badania policyjne, to nie powinieneś mieć problemu. Jak do więziennej i wojska raczej też, bo przepisy dla kierowców wymagają rozpoznawania barw podstawowych, tak jak dla kandydatów do munduru.


Rozstrzyga w ostateczności okulista.


Jak masz nieznaczne upośledzenie rozpoznawania barw,
więc rozpoznajesz barwy podstawowe jest to traktowane
jako kategoria A do Policji oraz więziennej i kategoria Z do Wojska, czyli raczej Cię nie wydalą ze służby.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania oczu wada wzroku.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.