Niedosluch a pozwolenie na bron

by Nicky
(Wołów)

Badanie słuchu u kandydata na broń

Badanie słuchu u kandydata na broń

Czy Niedosłuch wyklucza pozwolenie na broń? Dzień dobry.

Panie Doktorze mam stażystę, który niebawem zacznie kurs myśliwski... Okazało się, że nie słyszy na jedno ucho.


Czy to wyklucza u kandydata możliwość uzyskania pozwolenia na broń myśliwską? Będę wdzięczny za odpowiedź.Z poważaniem

Moja odpowiedź
Sprawa dyskusyjna.Ustawodawca większą wagę przywiązuje do konsultacji psychiatrycznej i okulistycznej /czyli prawidłowego stanu psychicznego i narządu wzroku/.

Normy są tam w miarę precyzyjnie określone, w przeciwieństwie do narządu słuchu. Pod uwagę należałoby brać potencjalny uraz akustyczny ucha zdrowego i całkowitą głuchotę.

Czyli warto by uświadomić tego pacjenta o tej możliwości.

Panie Doktorze problem z uchem stażysty to wynik pogrypowej infekcji. O wynik konsultacji psychiatrycznej nie obawiałbym się... Stażysta nosi okulary (-2,75 oko lewe i prawe). Pytanie, czy kilka lat przygotowań nie będzie na marne, jeśli miałby nie uzyskać pozwolenia ze względu na ucho...

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Pozwolenie na broń gazową i myśliwską.

Bron palna Wozek inwalidzki

by Wojtek
(gdzieś w Polsce)

Badanie narządu ruchu kadydata do broni

Badanie narządu ruchu kadydata do broni

Czy otrzymasz Pozwolenie na broń palną jak poruszasz się na Wózku inwalidzkim?

Witam, jestem osoba poruszającą się na wózku inwalidzkim, samowystarczalną, mieszkam sam, zamieszkuje na bardzo niebezpiecznym osiedlu, dość często wypłacam z banku kwoty powyżej 5 tysięcy i szczerze powiedziawszy nie wyobrażam sobie wiadomej sytuacji.

Czy w/w dysfunkcja jest czynnikiem decydującym o odrzuceniu przyznania takiego pozwolenia na broń palną.?

Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.

Moja odpowiedź

Może mieć Pan problemy,bo raczej wymagana jest pełna sprawność narządu ruchu.
Najlepiej podejść do jakiegoś lekarza uprawnionego i zapytać się jakie konkretnie są szanse.

Sporo zależy od konkretnego lekarza i bezpośredniego badania lekarskiego.

Norma zawarta w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia Dz. Ustaw z 2000 r. Nr 79 poz. 898 nie jest zbyt konkretna


§ 2. 1. Badania lekarskie.....obejmują:
1) ogólną ocenę stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego, stanu psychicznego, stanu narządu wzroku, słuchu i równowagi oraz sprawności narządu ruchu,

2. Lekarz upoważniony, na podstawie wyników badań, o których mowa w ust. 1, wydaje orzeczenie lekarskie.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Pozwolenie na broń gazową i myśliwską.

Motywy posiadania broni palnej

by Jaro
(Wrocław)

Motywy posiadania broni palnej do policji.

Panie Doktorze,

Chciałbym pokrótce opisać moje przemyślenia na temat posiadania broni a także prosiłbym o określenie czy kwalifikuje się.


Głównym powodem jakim kieruje się w celu zdobycia broni jest chęć obrony własne jak i rodziny, drugą powodem jest fakt iż chciałbym brać udział w zawodach strzeleckich.
Dlaczego czuję się zastraszony?


2 lata temu zakupiłem dwie spółki wraz z 6 nieruchomościami od firmy windykacyjnej, która zwindykowała mojego wujka.(Nie utrzymujemy z nim żadnych kontaktów)

Na chwilę obecną przebywa on w zakładzie karnym, sposób w jaki zdobywał kredyty, cały swój majątek daje wiele do życzenia.

Do tej pory ze względu na fakt noszenia tego samego nazwiska ponoszę wraz z ojcem (prezes) wiele przykrości. Ponieważ wujek zastraszał nawet urzędników państwowych, wyłudzał kredyty.

Odsiaduje kolejny wyrok i trochę się obawiam iż chęć odebrania mi majątku pociągnie za sobą jakąś rodzinną tragedię. Czy w takim przypadku jest szansa na uzyskanie pozwolenia i poczucia bezpieczeństwa?
Nigdy nie byłem karany.

Wartość 6 nieruchomości to ok 10 mln zł mimo zadłużeń.

Moja odpowiedź
Nie jestem ekspertem od motywów posiadania broni, ale to co Pan napisał brzmi całkiem rozsądnie.

W sumie najwięcej do powiedzenia będzie miał opinia dzielnicowego, który będzie robił wywiad środowiskowy

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Pozwolenie na broń gazową i myśliwską.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.