Relacje z egzaminow Word

by Agnieszka
(Długołęka)

Moja relacja z egzaminów Word.
Podeszłam do egzaminu po 50 godzinach jazdy w szkółce. Na wszelki wypadek nic nikomu ze znajomych nie mówiłam, aby nie denerwować się na zapas.

Muszę przyznać, że bardzo stresująco wpływa egzamin na placu, gdzie stoi cała grupa weteranów, którzy zdawali już kilka razy. Mój instruktor kazał mi się do nich w ogóle nie zbliżać. Jest tym sporo racji, bo są to "Natural-born pesymiści".

Po placu, zostałam tylko ja i jeden chłopak. Niestety, jego egzamin skończył się po 20 minutach, bo nie zatrzymał się gdzieś na czerwonym świetle.

Musicie zrozumieć co czułam wsiadając do egzaminacyjnego Clio przed wyjazdem na miasto!!

Niewiele pamiętam z samego egzaminu. Po prostu wykonywałam polecenia egzaminatora i uważałam na znaki oraz sygnalizację. Poza tym było bardzo gorąco, a w aucie nie działała klimatyzacja. Pot lał się po plecach i nie tylko strumieniami.

Po 40 minutach jazdy w strefie było już po wszystkim. Egzaminator pochwalił mnie, że dawno nie miał tak dobrze przygotowanej osoby.

Z perspektywy czasu wydaje mi się, że egzaminatorzy nie są aż tak bardzo złośliwi jak się umie jeździć. Pozdrowienia dla Pana Ryśka ze Szkoły Jazdy Orion na ulicy Szkockiej.

Naprawdę "from Zero to Hero" - nawet moi znajomi myśleli, że daliśmy komuś łapówkę - co jest po prostu mało realne dzisiaj.

Po egzaminie zrobiłam małą imprezkę dla swojego chłopaka i znajomych.
Moja odpowiedź
Gratulacje ze zdanego egzaminu. Jeżeli masz inne relacje z egzaminów Word zapraszam do komentarzy.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Opinie na temat Egzaminatorów.

Share this page:

Podoba Ci się ta Strona? Dodaj link. Popatrz jak... Would you prefer to share this page with others by linking to it?

Click on the HTML link code below. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego

Przeszukaj bloga:


Darmowy Dostęp nawet teraz!! Wreszcie się dowiesz:
"Jak przejść psychotesty czy badania lekarskie i cieszyć się swoim prawkiem?Absolutnie zero spamu!!

Zapisz się już dzisiaj do źródła najnowszych informacji o badaniach kierowców z pozycji osoby wykonującej!!

Znam wszystkie problemy trapiące osoby takie jak TY!

Będziesz również dostawał przed wszystkimi /jako bonus/ moje najnowsze filmy wideo w tym temacie.

Dowiedz się wszystkiego z pierwszej ręki od specjalisty o

  • Badaniach kierowców
  • Badaniach na prawko
  • Kursach prawa jazdy,
  • I wiele innych ciekawych kontrowersyjnych tematów!!

Nie udostępniam tego adresu nikomu więcej pod żadnym pretekstem!! Jednym kliknięciem możesz się również wypisać z mojej listy subskrybentów, ale naprawdę nie warto!!Dariusz Kraśnicki Wroclaw

Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i medycyny pracy we Wrocławiu.

Przychodnia medycyny pracy i badań okresowych kierowców Ile kosztują badania na prawo jazdy?