re: Padaczka a prawo jazdy Nowe Przepisy

by Anonim
(gdzieś w Polsce)

Wzór karty badania kierowców

Wzór karty badania kierowców

Dziękuje za odpowiedź, też jestem ciekaw, co tak na prawdę wyjdzie z tych przepisów. Pewnie lekarze uprawnieni do badań kierowców czekają jak będą orzekać lekarze w WOMP.

Na badanie lekarskie do prawo jazdy zamierzam dopiero iść w sierpniu(wtedy mam umówioną wizytę u neurologa), więc może już coś będzie więcej wiadome.

Choć liczę się z tym, że może będę musiał szukać lekarza uprawnionego do badań lekarskich na prawo jazdy bardziej wyrozumiałego dla epileptyków.

Miałbym jeszcze jedno pytanie, jak odpowiedzieć podczas wywiadu zdrowotnego na następujące pytania:

4 Incydenty nagłej utraty świadomości muszę odpowiadać na to pytanie TAK, skoro odpowiem na pytanie o padaczce TAK)

16 Nałogi i uzależnienia
c) przyjmowanie środków odurzających lub substancji psychotropowych

(przyjmuje NEUROTOP RETARD 300 i czy muszę odpowiadać TAK na to pytanie)

@ Raczej powiedzieć zgodnie z prawdą, ale dać stosowne objaśnienie. Teoretycznie najwięcej powinna znaczyć; końcowa opinia neurologa.

Trudno też nie przyznać racji niektórym punktom wcześniejszej wypowiedzi.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Padaczka a prawo jazdy?.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.