RACJA powinny być od 17 lat

by Anonim
(gdzieś w Polsce)

Moim zdaniem kursy powinny być od 17 lat
pozdrawiam.

Moja odpowiedź
Trochę skromne uzasadnienie, ale cieszy zbieżność poglądów i racji w stosunku do młodego wieku szkolenia kandydatów na kierowców.

Proszę o następne wpisy i komentarze na temat prawko odo 17 lat.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to prawko 16 lat Prawo jazdy B1.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.