Psychotesty Ochrona

by ZŁA Wrocław
(Dolnośląskie)

Badania lekarskie ochroniarzy od 2013 roku

Badania lekarskie ochroniarzy od 2013 roku

Psychotesty Ochrona - uwaga!!
Od pewnego czasu możesz się szybko badać w Placówkach Prywatnych, między innymi na Żernickiej 215 we Wrocławiu. Czas wykonania wszystkich badań 1,5 do 2 godzin.

Ja mimo że bardzo chciałam zostać Ochroniarzem, to moje marzenie o tej pracy popsuły właśnie te badania.

Do tego pani Psycholog bardzo nieuprzejma, nawet nie chciała mi odpowiedzieć na pytanie, kiedy mogę ten test pisać raz jeszcze, wręcz śmiejąc się z koleżankami z pracy, stwierdziła, że sama jestem sobie winna takiego wyniku.

A zapomniałam dodać, że wizyta u pani Psychiatry to była formalnością i wcale lepiej mnie nie potraktowała. To było w MSWiA we Wrocławiu ul Grabiszyńska.

Uważam, że coś tu było nie tak, a wyniku jak na prawdę było już się nie dowiem.

Moja odpowiedź
Problem badań licencjonowanych pracowników ochrony fizycznej znany był od dawna.

Pierwsze rozporządzenie ministra zdrowia z 1999 roku zabezpieczało interesy finansowe służby zdrowia resortowej /wojsko i policja/. Już wtedy badania kosztowały 350 zł. Było to naprawdę dużo!! /Koszt dolara w 99 r - około 4 zł/.

W 2000 roku dodano do listy podmiotów uprawnionych do badań wojewódzkie ośrodki medycyny pracy oraz instytuty.

Niestety po 10 latach 350 zł nie stanowi wystarczającej zachęty dla sprawnego przeprowadzenia tych badań. Brak bodźca finansowego dla lekarzy czy psychologów tych placówek /będących pochodną ceny urzędowej/powoduje, że badania ciągną się tygodniami, a wskaźnik osób odrzuconych jest spory.

Ostatnio mówi się sporo o przekazaniu tych uprawnień w gestię innych jednostek medycyny pracy.

Z tego co wiem, to najsprawniej psychotesty dla pracowników ochrony w rejonie Wrocławia przeprowadzała Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Nysie. Cena dojazdu była rekompensowana przez jednodniowe załatwienie orzeczenia.

Obecnie takie podróże są bez sensu, bo w ciągu 2 godzin możesz zrobić kompleksowe badania na Żernickiej 215 we Wrocławiu w Przychodni doktora Kraśnickiego

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania psychotechniczne we Wrocławiu.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.