Psychotesty Ochrona

by ZŁA Wrocław
(Dolnośląskie)

Badania lekarskie ochroniarzy od 2013 roku

Badania lekarskie ochroniarzy od 2013 roku

Psychotesty Ochrona - uwaga!!
Od pewnego czasu możesz się szybko badać w Placówkach Prywatnych, między innymi na Żernickiej 215 we Wrocławiu. Czas wykonania wszystkich badań 1,5 do 2 godzin.

Ja mimo że bardzo chciałam zostać Ochroniarzem, to moje marzenie o tej pracy popsuły właśnie te badania.

Do tego pani Psycholog bardzo nieuprzejma, nawet nie chciała mi odpowiedzieć na pytanie, kiedy mogę ten test pisać raz jeszcze, wręcz śmiejąc się z koleżankami z pracy, stwierdziła, że sama jestem sobie winna takiego wyniku.

A zapomniałam dodać, że wizyta u pani Psychiatry to była formalnością i wcale lepiej mnie nie potraktowała. To było w MSWiA we Wrocławiu ul Grabiszyńska.

Uważam, że coś tu było nie tak, a wyniku jak na prawdę było już się nie dowiem.

Moja odpowiedź
Problem badań licencjonowanych pracowników ochrony fizycznej znany był od dawna.

Pierwsze rozporządzenie ministra zdrowia z 1999 roku zabezpieczało interesy finansowe służby zdrowia resortowej /wojsko i policja/. Już wtedy badania kosztowały 350 zł. Było to naprawdę dużo!! /Koszt dolara w 99 r - około 4 zł/.

W 2000 roku dodano do listy podmiotów uprawnionych do badań wojewódzkie ośrodki medycyny pracy oraz instytuty.

Niestety po 10 latach 350 zł nie stanowi wystarczającej zachęty dla sprawnego przeprowadzenia tych badań. Brak bodźca finansowego dla lekarzy czy psychologów tych placówek /będących pochodną ceny urzędowej/powoduje, że badania ciągną się tygodniami, a wskaźnik osób odrzuconych jest spory.

Ostatnio mówi się sporo o przekazaniu tych uprawnień w gestię innych jednostek medycyny pracy.

Z tego co wiem, to najsprawniej psychotesty dla pracowników ochrony w rejonie Wrocławia przeprowadzała Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Nysie. Cena dojazdu była rekompensowana przez jednodniowe załatwienie orzeczenia.

Obecnie takie podróże są bez sensu, bo w ciągu 2 godzin możesz zrobić kompleksowe badania na Żernickiej 215 we Wrocławiu w Przychodni doktora Kraśnickiego

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania psychotechniczne we Wrocławiu.

Share this page:

Podoba Ci się ta Strona? Dodaj link. Popatrz jak... Would you prefer to share this page with others by linking to it?

Click on the HTML link code below. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego

Przeszukaj bloga:


Darmowy Dostęp nawet teraz!! Wreszcie się dowiesz:
"Jak przejść psychotesty czy badania lekarskie i cieszyć się swoim prawkiem?Absolutnie zero spamu!!

Zapisz się już dzisiaj do źródła najnowszych informacji o badaniach kierowców z pozycji osoby wykonującej!!

Znam wszystkie problemy trapiące osoby takie jak TY!

Będziesz również dostawał przed wszystkimi /jako bonus/ moje najnowsze filmy wideo w tym temacie.

Dowiedz się wszystkiego z pierwszej ręki od specjalisty o

  • Badaniach kierowców
  • Badaniach na prawko
  • Kursach prawa jazdy,
  • I wiele innych ciekawych kontrowersyjnych tematów!!

Nie udostępniam tego adresu nikomu więcej pod żadnym pretekstem!! Jednym kliknięciem możesz się również wypisać z mojej listy subskrybentów, ale naprawdę nie warto!!Dariusz Kraśnicki Wroclaw

Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i medycyny pracy we Wrocławiu.

Przychodnia medycyny pracy i badań okresowych kierowców Ile kosztują badania na prawo jazdy?