Psychotesty na wozki widlowe i kierowcy kat B

by Banan
(Kalisz)

Psychotesty operatorów wózków i aut służbowych

Psychotesty operatorów wózków i aut służbowych

Czy można połączyć w jednym badaniu Psychotesty na wózki widłowe i kierowcy kat B
Mam ogromną prośbę o odpowiedź na moje pytanie. Chcę zatrudnić pracownika na stanowisku kierowca-magazynier ( kierowca prawo jazdy kat B i uprawnienia na wózki widłowe ),

W poradni medycyny pracy dostałem wiadomość, że pracownik musi wykonać dwa badania psychotechniczne - na wózki widłowe i jako kierowca,

Czy jedno badanie psychotechniczne nie wystarczy? Szukałem w przepisach i nie mam jednoznacznej odpowiedzi.

Moja odpowiedź
Psycholog uprawniony do badań pracowników transportu może wykonać jedno rozszerzone badanie, obejmujące swoim zakresem oba zawody.

Być może powinien wydać dwa oddzielne orzeczenia lub badania konsultacyjne: na kierowcę kategorii B oraz operatora wózka widłowego.

Oznaczałoby to jedną wizytę i badanie psychologiczne.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania psychotechniczne we Wrocławiu.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.