Psychotesty na kat D a prowadzenie auta kategorii B

by Kasia
(Żywiec)

Minimalne normy narządu wzroku kierowców kat B

Minimalne normy narządu wzroku kierowców kat B

Negatywne Psychotesty na kat D a prowadzenie auta służbowego kategorii B?
Witam: kilka lat temu za sprawą Urzędu Pracy, zrobiłam prawo jazdy kat.D, moje pytanie jest takie:

jeśli zdarzyłoby się, że nie przejdę pozytywnie badań psychotechnicznych, to pracować zawodowo jako kierowca już raczej nie będę mogła,

lecz czy będę mogła dalej jeździć samochodem dla którego przewidziana jest kategoria prawa jazdy B?

Z tego co się orientuję, to do prowadzenia samochodu dla którego przewidziane jest prawo jazdy kat.B. badania psychotechniczne i psychologiczne nie są wymagane.

Dziękuję za odpowiedź
Pozdrawiam

Moja odpowiedź
Wymagania na kat B są dużo mniejsze, więc raczej nie powinno być takiej sytuacji.

Jeżeli stan zdrowia nie uległ gwałtownemu pogorszeniu, od ostatniego badania lekarskiego, gdzie normy były takie same, to powinna Pani "przejść bezproblemowo psychotesty na kategorię D"

W przypadku dużych odchyleń lekarz ma prawo zgłoszenia tego faktu do Starosty, a wtedy jest wyznaczane jeszcze jedno badanie urzędowe.

Negatywne Psychotesty na kat D a prowadzenie auta kategorii B - zależy to po prostu od rzeczywistego stanu zdrowia. Zwróć uwagę, że na samochody służbowe kategorii B nie jest wymagane widzenie przestrzenne oraz obowiązuje tylko 2 poziom wymagań ostrości wzroku.

Poniżej obrazek z objaśnieniami dotyczącymi poziomu wymagań wzroku /dokument bardziej dla lekarzy/. Poziomy wymagań wzroku

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania psychotechniczne we Wrocławiu.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.