Psychotesty kierowcy rajdowego

by Agata
(gdzieś w Polsce)

Jak zrobić psychotesty dla kierowców rajdowych?

Jak zrobić psychotesty dla kierowców rajdowych?

Na ile lat wystawia się Psychotesty dla kierowcy rajdowego oraz licencję dla kierowców rajdowych.

Witam Panie Doktorze, mąż ma zamiar starać się o licencję kierowcy rajdowego (kat. B). Powiedziano mu, że musi dostarczyć orzeczenie od lekarza medycyny sportowej (badanie co 2 lata) oraz orzeczenie od psychologa badającego kierowców.

Mąż był u takiego psychologa i dowiedział się, że może dostać albo zwykłe zaświadczenie dla kierowcy kat. B (przekazywane lekarzowi), albo orzeczenie na 5 lat (ustawa
o transporcie).

Automobilklub żąda orzeczenia na 2 lata, ale podobno takiego terminu nie przewidują przepisy dla badań psychologicznych.

Jak to jest w końcu z tymi kierowcami rajdowymi, jaka ustawa to reguluje? Z góry dziękujemy za odpowiedź :)

Moja odpowiedź:
u nas wystawiamy orzeczenia psychologiczne na 2 lata,ale nie znam dokładnie przepisów dla sportowców.

Na jego miejscu wziąłbym to na 5 lat, a klub i tak wyśle go za 2 lata.

P.S.
Swoją drogą jestem pełen podziwu. Ten sport wymaga sporo poświęcenia i pasji. Jest dość kosztowny, ale może dać wiele zadowolenia w życiu, szczególnie jak osiągniesz jakieś sukcesy.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania psychotechniczne we Wrocławiu.

Share this page:

Podoba Ci się ta Strona? Dodaj link. Popatrz jak... Would you prefer to share this page with others by linking to it?

Click on the HTML link code below. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego

Przeszukaj bloga:


Darmowy Dostęp nawet teraz!! Wreszcie się dowiesz:
"Jak przejść psychotesty czy badania lekarskie i cieszyć się swoim prawkiem?Absolutnie zero spamu!!

Zapisz się już dzisiaj do źródła najnowszych informacji o badaniach kierowców z pozycji osoby wykonującej!!

Znam wszystkie problemy trapiące osoby takie jak TY!

Będziesz również dostawał przed wszystkimi /jako bonus/ moje najnowsze filmy wideo w tym temacie.

Dowiedz się wszystkiego z pierwszej ręki od specjalisty o

  • Badaniach kierowców
  • Badaniach na prawko
  • Kursach prawa jazdy,
  • I wiele innych ciekawych kontrowersyjnych tematów!!

Nie udostępniam tego adresu nikomu więcej pod żadnym pretekstem!! Jednym kliknięciem możesz się również wypisać z mojej listy subskrybentów, ale naprawdę nie warto!!Dariusz Kraśnicki Wroclaw

Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i medycyny pracy we Wrocławiu.

Przychodnia medycyny pracy i badań okresowych kierowców Ile kosztują badania na prawo jazdy?