Psychotesty kierowcow Taxi Wroclaw

by Michał
(Wrocław)

Psychotesty dla kierowców taxi we Wrocławiu

Psychotesty dla kierowców taxi we Wrocławiu

Czy możliwe jest wykonanie Psychotestów dla kierowców Taxi oraz badań lekarskich w czasie jednej krótkiej wizyty w Przychodni dla Korporacji we Wrocławiu
Dzień dobry,zamierzam podjąć działalność gospodarczą w oparciu o transport drogowy taksówką.


Jako, że nigdy wcześniej nie pracowałem jako zawodowy kierowca, chciałbym zrobić kompleksowe badania w tym zakresie - dla kierowcy taxi (we wniosku o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką wymaga się ode mnie załączenia

m.in. orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy ważne do dnia... oraz orzeczenia psychologicznego, stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy ważne do dnia..)

Pytania:
1. Czy te dwa orzeczenia są możliwe do uzyskania u Państwa?
2. Czy to są już wystarczające dokumenty uprawniające do podjęcia pracy jako kierowca taxi?
3. Jeżeli wydają Państwo takie orzeczenia - to czy jest możliwe uzyskanie obu podczas jednej wizyty?
4. Jaki jest koszt u Państwa w przypadku świadczenia tych usług?
5. Proszę o podanie godzin otwarcia Państwa gabinetu

Z poważaniem

Moja Odpowiedź
Oba badania /psychotesty i lekarskie kierowcy taxi/ może być wykonane w jednym czasie.

Koszt wizyty w przypadku kierowców taki jest niższy niż kierowców ciężarówek w przypadku robienia ich w jednodniowym pakiecie.

Na psychotesty obowiązuje rejestracja pod telefonem 601 775 123- badania psychotechniczne zaczynają się zawsze o godzinie 15.00.

W piątki zaczynamy o godzinie 14:00 również po uprzedniej rejestracji.

Następnie po uzyskaniu orzeczeń należy wypisać sobie stosowne oświadczenie zgodne ze wzorem ustawy o transporcie drogowym.

Dane kontaktowe i adres, pod który musisz się udać.
Psychotesty dla kierowców Taxi Wrocław ulica Kmicica 3

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania psychotechniczne we Wrocławiu.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego

Przeszukaj bloga:


Darmowy Dostęp nawet teraz!! Wreszcie się dowiesz:
"Jak przejść psychotesty czy badania lekarskie i cieszyć się swoim prawkiem?



Absolutnie zero spamu!!

Zapisz się już dzisiaj do źródła najnowszych informacji o badaniach kierowców z pozycji osoby wykonującej!!

Znam wszystkie problemy trapiące osoby takie jak TY!

Będziesz również dostawał przed wszystkimi /jako bonus/ moje najnowsze filmy wideo w tym temacie.

Dowiedz się wszystkiego z pierwszej ręki od specjalisty o

  • Badaniach kierowców
  • Badaniach na prawko
  • Kursach prawa jazdy,
  • I wiele innych ciekawych kontrowersyjnych tematów!!

Nie udostępniam tego adresu nikomu więcej pod żadnym pretekstem!! Jednym kliknięciem możesz się również wypisać z mojej listy subskrybentów, ale naprawdę nie warto!!



Dariusz Kraśnicki Wroclaw

Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i medycyny pracy we Wrocławiu.

Przychodnia medycyny pracy i badań okresowych kierowców Ile kosztują badania na prawo jazdy?