Psychotesty a samochod sluzbowy

by Grzegorz
(gdzieś w Polsce)

Psychotesty dla kierowców aut służbowych

Psychotesty dla kierowców aut służbowych

Witam. Mam pytanie dotyczące psychotestów dotyczące kierowców samochodów służbowych kat. B.- jestem pracownikiem administracji publicznej

i w zakresie obowiązków mam prowadzenie samochodów służbowych celem wykonywania obowiązków służbowych (podróże samemu oraz z pasażerami).

Czy w takiej sytuacji powinienem zostać skierowany na badania psychotechniczne? Kto pokrywa koszt takiego badania - pracownik czy pracodawca? Jakie konsekwencje
grożą pracownikowi, który prowadzi samochód służbowy bez skierowania na badania?

Moja odpowiedź
Badania psychotechniczne są jedną z konsultacji dla lekarza medycyny pracy /nie jest konieczne oddzielne orzeczenie psychologiczne dla Pracodawcy czy Pracownika/.

Konsekwencje ogólne wynikają z braku badań profilaktycznych i jest to domeną Państwowej Inspekcji Pracy/ szczególnie w przypadku wypadku w pracy itp.

Teoretycznie pracownik nie ma prawa podjąć pracę bez tych lekarskich badań /profilaktycznych/.

Jeżeli ma Pan ważne zaświadczenie lekarskie z badania okresowego, to specjalnie bym się tym nie przejmował. Zapewne psychotesty zostaną zrobione podczas następnej wizyty u lekarza medycyny pracy.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania psychotechniczne we Wrocławiu.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.