Przepuszczenie autobusu miejskiego

by Dariusz Kraśnicki
(Wrocław 54-510 Żernicka 215)

Manewr przepuszczenia autobusu miejskiego ruszającego z przystanku w obszarze zabudowanym.
Ponadto filmik o Zawracaniu autobusem w strefie egzaminacyjnej we Wrocławiu podczas nauki jazdy. Narracja Krzysztof Dąbrowski. Wie Pan, co Pan teraz zrobił?
:Co zrobiłem?
Dlaczego go wpuściłem?
Nie, to ja wiem, tylko..
Sygnalizował, a tutaj trzeba udostępnić możliwość wjazdu.

Aby przepuścić autobus, który włącza się do ruchu, wyjeżdża z zatoczki.
Na skrzyżowaniu z sygnalizacja świetlną pojedziemy w prawo.

Muszą być spełnione 3 warunki.
Pierwsze- musi być obszar zabudowany.
Dwa- przystanek oznaczony.
Trzy- musi być włączony kierunkowskaz.
I tutaj jakby Pan jechał wcześniej i obserwował przystanek,
..widać było, że już na przystanku nikogo nie
było i można było się domyślić, że..
autobus będzie za chwilę usiłował się włączyć do ruchu.
A my mamy obowiązek ułatwić mu to, poprzez zwolnienie, a nawet zatrzymanie się.
I pojedziemy sobie w prawo.Za chwilę włączamy.
OK. Włączamy.
Tutaj pada polecenie- proszę zawrócić na pierwszym możliwym skrzyżowaniu.
Musimy sobie poszukać lewego pasa.
Zmienić tak, żeby nie przeciąć wyznaczonego pasa ruchu linią ciągłą.
Jest to skrzyżowanie tutaj najbliższe, bez sygnalizacji świetlnej.

Więc zawracamy sobie na długo.
Czyli jedziemy pod prawy krawężnik na tyle daleko,
żeby inny użytkownik, inny kierowca..jeszcze troszeczkę dalej.
Nie wjechał między nas, a krawężnik.
Nie ma nikogo, więc jedziemy, jedziemy, płynnie.
On nie ma pierwszeństwa, bo jest wyjeżdżającym z ulicy podporządkowanej.
Ale może się zdarzyć, że nie będzie o tym wiedział, będzie jechał.

Wtedy musimy się zatrzymać i powiedzieć egzaminatorowi,
Panie egzaminatorze, wiem, że mam pierwszeństwo, ale żeby uniknąć zagrożenia zahamowałem.
Żeby egzaminator był świadomy o tym, iż wiemy jaki jest porządek na tym skrzyżowaniu.
I na tym skrzyżowaniu pojedziemy sobie w lewo,
zmiana pasa nieoznaczonego, kierunkowskaz do osi jezdni.

Wyłączamy.
Zmiana pasa oznaczonego.
I zmiana kierunku jazdy, to już jak na jednym pojedziemy, nikt krzywdy nie zrobi.
Oczywiście wybieramy lewy pas, przyhamować sobie troszeczkę.
Bieg zrzucić w dół, w dół bieg.
I troszeczkę jechać szerzej, żeby Ci, którzy są za
nami mogli spokojnie jechać sobie lewym pasem.
A nie zaskoczyli nas od prawej strony, bo wtedy narobimy sobie i im kłopotu.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Zaproszenie Badania Kierowców Psychotesty.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.