Przedstawiciel Handlowy Osoba Jednooczna

by Andrzej
(Dolnośląskie)

Nowe normy wzroku  przedstawicieli  handlowych

Nowe normy wzroku przedstawicieli handlowych

Przedstawiciel Handlowy Osobą Jednooczną?
Mam pytanie czy osoba, która jest jednooczna, może pracować jako przedstawiciel handlowy, gdzie osoba taka będzie miała i jeździła samochodem służbowym kat B ( nie radiowóz, autobus i ciężarówka itp). Proszę o odpowiedź jest to dla mnie ważne.

Moja odpowiedź
Zakwalifikowanie prac związanych z prowadzeniem samochodu służbowego, jako wymagających pełnej sprawności psychofizycznej spowodowało konieczność wykonywania badań psychologicznych oraz okulistycznych podczas przyjęcia do pracy lub kontynuacji jeżdżenia na danym stanowisku.

Jednym z wymaganych elementów jest ocena widzenia obuocznego. W przypadku osoby jednoocznej jest mało prawdopodobne, że wyjdzie prawidłowa.

Tak więc osoba z takim problemem zdrowotnym nie zostawała dopuszczona do pracy, powiązanej z prowadzeniem samochodu służbowego kategorii B.

Na szczęście w 2011 zmieniły się diametralnie interpretacje tego samego przepisu i pod warunkiem zachowania właściwej ostrości wzroku /w korekcji lub bez/ z powrotem pozwolono jednoocznym prowadzić auta służbowe.

Narząd wzroku ocenia okulista oraz psycholog, a końcowe orzeczenie wystawia lekarz uprawniony do badań profilaktycznych.

Nie jest konieczne rozpoznawanie barw, ale musisz mieć prawidłową wrażliwość na olśnienie oraz widzenie zmierzchowe. Również badanie pola widzenia powinno potwierdzić jego prawidłowe wartości.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania psychotechniczne we Wrocławiu.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego

Przeszukaj bloga:


Darmowy Dostęp nawet teraz!! Wreszcie się dowiesz:
"Jak przejść psychotesty czy badania lekarskie i cieszyć się swoim prawkiem?Absolutnie zero spamu!!

Zapisz się już dzisiaj do źródła najnowszych informacji o badaniach kierowców z pozycji osoby wykonującej!!

Znam wszystkie problemy trapiące osoby takie jak TY!

Będziesz również dostawał przed wszystkimi /jako bonus/ moje najnowsze filmy wideo w tym temacie.

Dowiedz się wszystkiego z pierwszej ręki od specjalisty o

  • Badaniach kierowców
  • Badaniach na prawko
  • Kursach prawa jazdy,
  • I wiele innych ciekawych kontrowersyjnych tematów!!

Nie udostępniam tego adresu nikomu więcej pod żadnym pretekstem!! Jednym kliknięciem możesz się również wypisać z mojej listy subskrybentów, ale naprawdę nie warto!!Dariusz Kraśnicki Wroclaw

Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i medycyny pracy we Wrocławiu.

Przychodnia medycyny pracy i badań okresowych kierowców Ile kosztują badania na prawo jazdy?