Prowadzenie samochodu słuzbowego bez przewozu osób

by Rafał
(Poznań)

Jazda pojazdem służbowym bez prawa przewozu osób?

Jazda pojazdem służbowym bez prawa przewozu osób?

Jazda samochodem służbowym z ograniczeniem bez prawa przewozu osób?


Witam Panie Darku.
Chciałbym zadać pytanie, a właściwie poszerzyć swoje wcześniejsze o wymagania zdrowotne jakim muszę sprostać jako kierowca samochodu służbowego w ramach obowiązków służbowych.


Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców można wywnioskować, że wzrok kierowców wykorzystujący samochody służbowe w ramach obowiązków służbowych jest badany na podstawie załącznika numer 2 dla kategorii B ww. rozporządzenia.


W związku z powyższym takie osoby przechodzą badanie okulistyczne oraz jeżeli poruszają się po zmierzchu badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie.

Opinię tą zdaje się potwierdzać Instytut Medycyny Pracy w Łodzi w zaleceniach badań profilaktycznych pracowników, którzy w ramach wykonywanej pracy kierują pojazdami silnikowymi i nie podlegają ustawie o transporcie drogowym z dnia 20.10.2014r.
http://www.imp.lodz.pl/upload/konsul...e_kierowcy.pdf

Moje pytanie brzmi, czy osoba kierująca samochodem służbowym w ramach obowiązków służbowych może przewozić współpracowników?

Czy lekarz okulista przeprowadzający badanie wzroku na podstawie załącznika numer 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014r. może stosować dodatkowe kryteria nie ujęte w nim?


Czy można orzec brak przeciwwskazań do kierowania samochodem służbowym w ramach obowiązków służbowych bez prawa przewozu osób?

Jeśli tak to jaki akt prawny to precyzuje bo ja takiego nie znalazłem? Przyznam, że jestem zdezorientowany gdyż spełniam wymogi ujęte w załączniku numer 2 rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 17 lipca 2014r. i lekarz okulista nie wyjaśnił mi na jakiej podstawie (jaka wada i zapis prawny)jest powodem braku prawa do przewozu osób.
Pozdrawiam!Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Pytania i Odpowiedzi -Gdzie, za ile, czy?.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego

Przeszukaj bloga:


Darmowy Dostęp nawet teraz!! Wreszcie się dowiesz:
"Jak przejść psychotesty czy badania lekarskie i cieszyć się swoim prawkiem?Absolutnie zero spamu!!

Zapisz się już dzisiaj do źródła najnowszych informacji o badaniach kierowców z pozycji osoby wykonującej!!

Znam wszystkie problemy trapiące osoby takie jak TY!

Będziesz również dostawał przed wszystkimi /jako bonus/ moje najnowsze filmy wideo w tym temacie.

Dowiedz się wszystkiego z pierwszej ręki od specjalisty o

  • Badaniach kierowców
  • Badaniach na prawko
  • Kursach prawa jazdy,
  • I wiele innych ciekawych kontrowersyjnych tematów!!

Nie udostępniam tego adresu nikomu więcej pod żadnym pretekstem!! Jednym kliknięciem możesz się również wypisać z mojej listy subskrybentów, ale naprawdę nie warto!!Dariusz Kraśnicki Wroclaw

Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i medycyny pracy we Wrocławiu.

Przychodnia medycyny pracy i badań okresowych kierowców Ile kosztują badania na prawo jazdy?