Prokurator kieruje na badania psychiatryczne

by Dariusz Kraśnicki
(Wrocław Żernicka 215)

Sąd kieruje na badania psychiatryczne

Sąd kieruje na badania psychiatryczne

Co robić, jak prokurator kieruje Cię na badania psychiatryczne kierowców pod kątem używania narkotyków, a ty nigdy nie byłeś złapany za jazdę pod wpływem używek.

Dzień dobry.
Otóż dostałem ostatnio skierowanie na badanie o przeciwwskazaniach do kierowania pojazdami
w zakresie kat. A i B na podstawie opinii psychiatrów
dotyczących uzależnienia od konopi.

Otóż nadużywałem konopi ale było to 10 lat temu,
teraz prokurator znów skierował mnie na badanie i Pan dr stwierdził uzależnienie.

Badanie trwało może ze 3 minuty.
Problem w tym,
że od dłuższego czasu nie nadużywam marihuany - właściwie w ogóle nie palę a to ze względu na stan zdrowia - jestem osobą z niewydolnością nerek.

Nadmienić pragnę,że rok temu kurator zawodowy przeprowadził mi test na obecność narkotyków, który był negatywny. Uczęszczałem też na terapię, którą nałożył na mnie sąd i którą ukończyłem w lipcu ubiegłego roku.

Cały problem leży w tym, że nigdy w życiu nie zostałem złapany podczas jazdy pod wpływem jakiejkolwiek
substancji niedozwolonej.

Co robić?
Jak udowodnić swoja abstynencję?
Czy muszę robić badanie w WOMP, gdzie zostałem skierowany?
Czy mógłbym je wykonać u Pana?
Z ustawy o kierujących pojazdami wynika,że
Art. 12. 1. Prawo jazdy nie może być wydane osobie:
1) u której w wyniku badania lekarskiego
stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu
lub środka działającego podobnie do alkoholu;

Czyli podstawa prawna dla prokuratora jest, bo z jakiegoś powodu mój widz znalazł się w sądzie,
który nakazał mi terapię. Miał prawko, to sprawdzają
czy nie jest aktywnie uzależniony.

Natomiast w WOMP trzeba udokumentować roczny okres abstynencji i raczej są małe szanse, jak masz abstynencję krócej.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Przeciwwskazania do prawa jazdy.

Share this page:

Podoba Ci się ta Strona? Dodaj link. Popatrz jak... Would you prefer to share this page with others by linking to it?

Click on the HTML link code below. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego

Przeszukaj bloga:


Darmowy Dostęp nawet teraz!! Wreszcie się dowiesz:
"Jak przejść psychotesty czy badania lekarskie i cieszyć się swoim prawkiem?Absolutnie zero spamu!!

Zapisz się już dzisiaj do źródła najnowszych informacji o badaniach kierowców z pozycji osoby wykonującej!!

Znam wszystkie problemy trapiące osoby takie jak TY!

Będziesz również dostawał przed wszystkimi /jako bonus/ moje najnowsze filmy wideo w tym temacie.

Dowiedz się wszystkiego z pierwszej ręki od specjalisty o

  • Badaniach kierowców
  • Badaniach na prawko
  • Kursach prawa jazdy,
  • I wiele innych ciekawych kontrowersyjnych tematów!!

Nie udostępniam tego adresu nikomu więcej pod żadnym pretekstem!! Jednym kliknięciem możesz się również wypisać z mojej listy subskrybentów, ale naprawdę nie warto!!Dariusz Kraśnicki Wroclaw

Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i medycyny pracy we Wrocławiu.

Przychodnia medycyny pracy i badań okresowych kierowców Ile kosztują badania na prawo jazdy?