Procedura po utracie przytomnosci

by Wojtek
(Gdańsk)

Lekarz musi powiadomić o padaczce!!

Lekarz musi powiadomić o padaczce!!

Procedura oceny predyspozycji zdrowotnych do kierowania pojazdami - po utracie przytomności

Witam,

Na początku września 2011 r. straciłem przytomność. Rzecz wyglądała ponoć jak atak epilepsji. Trafiłem z pogotowiem na oddział ratunkowy, gdzie przebadano mnie i nie stwierdzono poważniejszych problemów, a jedynie stłuczenia - brak urazów głowy i tym podobnych.

Od Pani doktor dowiedziałem się natomiast, że musi zgłosić sprawę do wydziału komunikacji w celu oceny moich predyspozycji zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Pytanie, czy wie Pan może jak wygląda procedura? Czy dostanę jakieś wezwanie na stawienie się na badania, czy sam mam się gdzieś zgłosić?

Prawo jazdy mam od ponad 20 lat. W młodości "padaczka wojskowa".

Odpowiedź;
Przypuszczam, że po skierowaniu do WOMP zostanie Pan zbadany według procedury osób chorych na padaczkę.

Czyli raczej zabiorą prawo jazdy, bo wymagany jest co najmniej 2-letni okres bez napadów, który będzie liczony od ostatniego incydentu.

Niestety sprawę tutaj komplikuje poprzednie, dosyć niefortunne rozpoznanie lekarskie, które będzie potraktowane jako istniejące i w jakiś sposób nawracające.

Odwołania do wyższych instancji raczej nie mają sensu, ale niektórzy to stosuję, jako grę na czas, aby jak najpóźniej stracić prawko, przy jednoczesnej dokumentacji okresu napadowego.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Padaczka a prawo jazdy?.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.