Problematyczny wpis kwalifikacji wstępnej

by Anonim
(Legnica)

Posiadam prawo jazdy kat B zdałam egzamin na kategorię C jak i również egzamin z kat E, który odbył się 26,02,2013r. Jestem obecnie na etapie kwalifikacji wstępnej przed egzaminem. Udałam się do wydziału komunikacji i chciałam wstrzymać wydanie prawa jazdy w celu jednej wymiany dokumentu I wstawienie kwalifikacji.

Na to pani mi udzieliła odpowiedzi, że tak nie można najpierw muszę mieć prawo jazdy kat C lub C+E i dopiero za drugim wydaniem dokumentu mogą dopisać kwalifikację. Dziwi mnie jednak fakt, iż o wydziale komunikacji z Legnicy nie było problemu i koledzy wstrzymali wydanie i nie ma problemu z dopisaniem kwalifikacji.

Nasz dyrektor wydziału wyjaśnił mi więc, że Legnicki wydział nie stosuje się do przepisów prawa i oni łamać prawa nie będą. Coś mi się wierzyć nie chce. Czy to tak może być?

Prawo jazdy wymienione  z zagranicznego

Trudno mi się wypowiedzieć, czy tak musi być.
Natomiast takie problematyczne postępowanie w stosunku do wpisu na świadectwo kwalifikacji z pewnością podniesie koszt całego szkolenia.

Niestety wymiana prawka z jakiegokolwiek powodu nie jest za darmo!!

Niestety obecne przepisy stwarzają duże pole do interpretacji przez urzędników wydziałów komunikacji i za bardzo nie wiem, kto ma rację.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Pytania i Odpowiedzi -Gdzie, za ile, czy?.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.