Problem Oczoplas

by Mateusz
(Kozodrza)

Oczopląs stwierdzony u kandydata na kierowcę

Oczopląs stwierdzony u kandydata na kierowcę

Ja nie przechodziłem tego badania, ale chce się dowiedzieć, czy mogę ubiegać się o prawo jazdy jeśli mam oczopląs i moje okulary nie wyrównują wzroku więc patrzę tylko lewym okiem

Proszę o odpowiedź;

Odpowiedź
Problem oczopląsu i opisałem na innym swoim serwisie internetowym.

Oczopląs i prawo jazdy kategorii B.

Przed pójściem na badanie do lekarza uprawnionego do badań kierowców radziłbym mieć opinię specjalisty laryngologa oraz okulisty na temat zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Z opisu wynika też problem braku widzenia obuocznego, czyli jednooczności i trudno przewidzieć, jakie będzie końcowe orzeczenie lekarskie, w tym konkretnym przypadku.

Z rozporządzenia ministra zdrowia wynika konieczność poszerzenia diagnostyki o badanie nystagmograficzne, które ocenia możliwość uszkodzenia układu przedsionkowego pacjenta
Oczopląs a prawo jazdy
Zapraszam serdecznie do komentarza, szczególnie jak masz oczopląs i chciałeś zostać kierowcą zawodowym.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania oczu wada wzroku.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.