Prawo jazdy terminowe zWojska

by Adam
(poland)

Witam mam pytanie przed wojskiem zrobiłem prawo jazdy kat.B bezterminowo w Wojsku kat.C. i teraz mam kat.B i C terminowe na 3 lata. Pytam o to, jaki mam czas na przedłużenie prawa jazdy, czy mogę nie robić na razie badan, póki nie jeżdżę żadnym samochodem.

Czy potem będę musiał isc na egzamin z prawa jazdy czy starczy przedłużyc badania lekarskie, by dalej jeździć dziękuje z góry za odpowiedz

Moja odpowiedź
Oczywiście nie trzeba iść na badania, dopóki nie korzystamy z tego dokumentu. Egzamin powtórny nie jest wymagany, ale lepiej pójść do lekarza w swoim mieście i zrobić badania.

Odradzam stanowczo jazdę z przeterminowanym prawkiem, bo wtedy w razie wypadku jesteśmy za niego odpowiedzialni /od razu jesteśmy sprawcą, niezależnie od faktycznej winy/.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Pytania i Odpowiedzi -Gdzie, za ile, czy?.

Share this page:

Podoba Ci się ta Strona? Dodaj link. Popatrz jak... Would you prefer to share this page with others by linking to it?

Click on the HTML link code below. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego

Przeszukaj bloga:


Darmowy Dostęp nawet teraz!! Wreszcie się dowiesz:
"Jak przejść psychotesty czy badania lekarskie i cieszyć się swoim prawkiem?Absolutnie zero spamu!!

Zapisz się już dzisiaj do źródła najnowszych informacji o badaniach kierowców z pozycji osoby wykonującej!!

Znam wszystkie problemy trapiące osoby takie jak TY!

Będziesz również dostawał przed wszystkimi /jako bonus/ moje najnowsze filmy wideo w tym temacie.

Dowiedz się wszystkiego z pierwszej ręki od specjalisty o

  • Badaniach kierowców
  • Badaniach na prawko
  • Kursach prawa jazdy,
  • I wiele innych ciekawych kontrowersyjnych tematów!!

Nie udostępniam tego adresu nikomu więcej pod żadnym pretekstem!! Jednym kliknięciem możesz się również wypisać z mojej listy subskrybentów, ale naprawdę nie warto!!Dariusz Kraśnicki Wroclaw

Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i medycyny pracy we Wrocławiu.

Przychodnia medycyny pracy i badań okresowych kierowców Ile kosztują badania na prawo jazdy?