Prawo jazdy od 16 lat katB

by Krystian
(Trzebiatow)

zupełnie się z tym zgadzam, gdyż w wieku 16 lat najwięcej osób jeździ samochodem z rodzicami, albo samemu gdzieś po polu

i mogłoby być od 16 lat dziękuje i do widzenia

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to prawko 16 lat Prawo jazdy B1.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.