Prawo jazdy do pracy kat. B a daltonizm

by Krzysztof
(gdzieś w Polsce na Pomorzu)

Tak jak w temacie mam daltonizm lecz barwy podstawowe rozpoznaję prawidłowo
Kwestia tego czy nie przechodząc tego badania zostanie mi odnowione prawo do
wykonywania zawodu kierowcy kat B . Chodzi o prace kierowca - magazynier.
Widzenie barw kategoria B

  • Nie wydaje mi się, że będzie to jakimś problemem.
  • Nawet przy kategorii C lub D rozpoznawanie barw podstawowych dopuszcza do kierowania ciężarówką lub autobusem,

A tutaj chodzi tylko o prawko kategorii B.

Tak więc nie panikowałbym bez potrzeby, tylko spokojnie udał się na badania okulistyczne oraz później do lekarza medycyny pracy.

Dużo większym dylematem byłby brak widzenia zmierzchowego lub nieprawidłowa wrażliwość na olśnienie, ale nie wynika ona z tego opisu.

Na szczęście zlikwidowano wymóg posiadania prawidłowego widzenia przestrzennego, który to do 2010 roku był podstawową przyczyną dyskwalifikującą kierowców, pracowników jeżdżących od lat samochodami służbowymi kategorii B

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania oczu wada wzroku.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.