Prawo jazdy dla cukrzyka

by Piotrek
(gdzieś w Polsce)

Witam Panie Doktorze,

Mam 26 lat, od 20 lat choruję na cukrzycę typu 1 i właśnie wróciłem od lekarza uprawnionego do badań kierowców. Dokładnie przestudiowałem wytyczne zawarte w zał. nr 3 (SPOSÓB OCENY STANU ZDROWIA OSOBY CHOREJ NA CUKRZYCĘ W CELU STWIERDZENIA ISTNIENIA LUB BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI) do nowego rozporządzenia w tej kwestii.

Mój diabetolog wypełnił kartę konsultacyjną w następujący sposób:
1. wiedza pacjenta dot. jego choroby, leczenia i powikłań: wysoka;
2. umiejętność kontrolowania glikemii: dobra;
3. świadomość hipoglikemii, umiejętność zapobiegania i przeciwdziałania: dobra;
4. występowanie objawów prodromalnych hipoglikemii: tak;

5. ryzyko hipoglikemii: niskie;
6. brak przewlekłych powikłań cukrzycy.
Chciałbym zauważyć, że wszystkie powyższe warianty zaznaczone przez mojego diabetologa są wariantami najlepszymi, jakie przewiduje karta konsultacyjna diabetologiczna.
W badaniach dodatkowych:
oko prawe i lewe = 1,0; dno oka prawidłowe, brak cech retinopatii cukrzycowej, ostrość wzroku, rozpoznawanie barw, pole widzenia prawidłowe.

Ponadto odruchy neurologiczne prawidłowe, utrzymywanie równowagi prawidłowe. Słyszalność szeptu uchem lewym i prawym prawidłowa. Brak nawracających ciężkich hipoglikemii.

Wobec powyższego lekarz przyznał mi prawo jazdy na okres lat 2.

Na jaki okres Pan przyznałby prawko takiemu cukrzykowi?

Nie jestem lekarzem, ale w mojej ocenie nie widzę możliwości lepszego spełnienia wszystkich wymagań określonych w załączniku nr 3 dla cukrzyków kierowców i w związku z tym uważam, że prawo jazdy winno mi zostać przyznane na okres lat 5.

Dziękuję za odpowiedź i serdecznie pozdrawiam :)
Piotrek

@ Jedyne co pozostaje, to odwołanie się od tego orzeczenia. Nie potrafię powiedzieć kto ma rację, a zasady lekarskie wymagają osobistego badania pacjenta,a nie oparcie się na jednostronnym opisie.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Pytania i Odpowiedzi -Gdzie, za ile, czy?.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.