PRAWO JAZDY B1 IDE:))))

by Kacper
(gdzieś w Polsce)

Robię prawo jazdy na b1 w tym miesiącu idę się zapisać (Wtorek)Trzymajcie za mnie kciuki myślę ze zdam!! Wcześniej jeździłem taty samochodem..Ciekawy jestem czy trudne pytania sa dobierane na tym teście..Jak myślicie zdam?

Moja odpowiedź
We Wrocławiu zdawalność egzaminu teoretycznego /w różnych szkołach jazdy na B1/ wynosi 100 procent. Zdawalność praktycznego około 97%. Można mieć tylko nadzieję, że w Pana mieście uczą równie solidnie !!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to prawko 16 lat Prawo jazdy B1.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.