Prawo jazdy a niepijący alkoholik?

by Anonim
(Gliwice)

Czy niepijący alkoholik przejdzie bezproblemowo badania lekarskie w WOMP za alkohol?

W 2012r.odbyłem terapie alkoholową w zamkniętej placówce.

Nigdy nie zostałem zatrzymany przez policje pod wpływem alkoholu i nigdy nie zabrano mi prawa jazdy a posiadam prawo jazdy B,C i dodatkowo uprawnienia na podnośniki koszowe na podwoziu samochodowym.Zawód operatora tych podnośników wykonuje.

Pod koniec 2018r.dostałem wezwanie od Prezydenta Miasta na badania lekarskie celem stwierdzenie braku przeciwwskazań zdrowotnych do posiadania prawa jazdy.

Wszystkie badania przeszedłem pozytywnie tylko problem powstał gdyż nie potrafię udokumentować roku abstynencji. W związku z tym odpowiedz WOMP jest negatywna. I moje pytanie, czy lekarze orzecznicy mogą takiego czegoś wymagać od trzeźwego od 7 lat alkoholika?

I jakie kroki mam dalej podjąć, żeby prawa jazdy mi nie zabrali

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Pytania i Odpowiedzi -Gdzie, za ile, czy?.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.