Prawko w Krośnie w szkole Perfect

by Andrew
(Krakow)

Kontakt z WORD w Krośnie

Kontakt z WORD w Krośnie

Mógłbym polecić tę ofertę, co ma szkoła Perfect – www.WczasyiPrawko.pl. Oni przynajmniej zadbali nie tylko o samą jakość kursu, ale też o te całe wczasy. Czyli oddają do dyspozycji nowoczesny pokój w centrum miasta, pełne wyżywienie, można faktycznie odpocząć w komforcie.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Wczasy z prawem jazdy.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.