Prawko od lat 16 opinia pozytywna

by Dawid
(Płock)

Ja uważam ze jest to dobry pomysł bo prawo jazdy było od 16 lat, ponieważ wcześniej jest więcej czasu na naukę, a potem studia wydatki koniec szkoły i to trochę uciążliwe

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to prawko 16 lat Prawo jazdy B1.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.