Prawko od 16 lat szkoda ze nie B

by Anonim
(gdzieś w Polsce)

Po jest super sprawa, tylko szkoda, że nie można od razu zrobić B, a tak to tylko B1, mam 16 lat i samochodem potrafię jeździć od około 10 lat więc....

Jestem przekonany, że żadnego wypadku bym nie spowodował, tylko mi pozostaje nauczyć się dokładnie przepisów czyli teorii bo praktykę mam opanowaną w 100%.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to prawko 16 lat Prawo jazdy B1.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.