Prawko bezterminowe po korekcji laserowej wzroku?

by Ewelina
(Polska)

Terminowe prawo jazdy na kategorię AM i B

Terminowe prawo jazdy na kategorię AM i B

Jakie masz szanse na bezterminowe prawo jazdy po operacjach lub zabiegach laserowej korekty wzroku?W 2008 roku otrzymałam bezterminowe uprawnienia na prawo jazdy kat B. W 2015 roku rozpoczęłam kurs na kat A już z znacznie pogorszonym wzrokiem i otrzymałam badanie ważne na 10 lat.

Prawo jazdy na kat A zdałam w sierpniu 2019, po bardzo długiej przerwie. Dokument jest już w produkcji, a ja zorientowałam się ze prawo jazdy będzie ważne zaledwie 5 lat.
Mam adnotacje o jeździe w soczewkach lub okularach.

Czy uprawnienia na kat B również ulegną zmianie? Czy jeśli wykonam operacje wzroku z pomyślnym efektem, będzie można cofnąć ważność kat B do bezterminowej, jeśli teraz zostanie zmieniona na terminowa?

Czy jeśli wykonam operacje wzroku w ciągu najbliższych miesięcy, mogę wyrobić dokument ponownie (nie odbierając tego z krótkim terminem) i zachować bezterminowe badania na kat B??

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania oczu wada wzroku.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.