Powrót do leków przeciwpadczkowych

by kris
(bielsko)

WITAM

w 2010 MIAŁEM PIERWSZY ATAK padaczki leczenie trwało 4 lata i zostały odstawione leki teraz w lutym 2017r. atak się powtórzył. co teraz z prawem jazdy? zacząłem znowu przyjmować depakine,

Co zrobić, aby neurolog nie wysłał zawiadomienia do wydziału komunikacji. W jakim przypadku nie musi tego zrobić?

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Padaczka a prawo jazdy?.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.