Poprawa kodu ograniczeń w prawie jazdy

by Dariusz Kraśnicki
(Wrocław Żernicka 215)

Kody ograniczeń w rubryce 12 prawa jazdy

Kody ograniczeń w rubryce 12 prawa jazdy

Jak dokonać uzupełnienia brakującego lub wpisanie nowego kodu ograniczeń zdrowotnych lub dostosowania pojazdu w prawie jazdy.

Sytuacja dotyczy osób, którym zmienił się stan zdrowia
lub właściwy kod nie został wpisany podczas badania
lekarskiego.
Witam.
Mam pytanie odnośnie prawa jazdy.
Otóż na badaniach lekarskich doktor mówił,
że wpisze mi do prawa jazdy kod na okulary i soczewki.

Odebrałem prawo jazdy i patrzę na drugą stronę,
prawo jazdy jest wydane na 5 lat,
a w rubryce 12.(ograniczenia) nie ma żadnego kodu wpisanego.

Teraz chciałbym dowiedzieć się,
czy muszę jeździć w okularach lub soczewkach,
jeśli na co dzień nie noszę okularów, bo bez nich widzę dobrze, Ubieram je tylko wtedy, gdy czegoś nie widzę z daleka.

(Wadę mam prawe oko : -0,75 ; lewe oko : -0,25).?
Czyli w sumie wada niewielkaMoja odpowiedź

Oczywiście, jeżeli lekarz kodu nie wpisał, to jest obowiązek jeżdżenia bez okularów.

Natomiast mimo wszystko rozważył bym sytuację
solidniejszego przebadania się u okulisty i jeżeli będzie wynikała potrzeba korekcji szkłami, ponownie pójść do lekarza uprawnionego w celu wpisania właściwego kodu.

Ta wada wzroku być może nie sprawia problemu w słoneczny dzień, ale przy gorszej pogodzie można już nie zauważyć w porę innego użytkownika ruchu drogowego.To samo dotyczy jakichkolwiek innych ograniczeń
wynikających ze stanu zdrowia czy potrzeby modyfikacji pojazdu.

Kodów tych jest kilkadziesiąt, więc odsyłam Cię
do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
z dnia 20 maja 2016 r., jak chcesz poszerzyć swoją wiedzę.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania oczu wada wzroku.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.