Policjant kwestionuje nowe orzeczenie na Pasy?

by Anonim
(Katowice)

Nowy wzór orzeczenia na pasy bezpieczeństwa

Nowy wzór orzeczenia na pasy bezpieczeństwa

Czemu niektórzy policjanci czepiają się prawidłowych zaświadczeń o zwolnieniu z jazdy w pasach bezpieczeństwa?Ciekawe zapytanie internauty, który 14 listopada 2016 roku okazuje Policjantowi zaświadczenie o zwolnieniu z pasów bezpieczeństwa, a ten twierdzi, że jest ono złe.Dzień dobry Dzisiaj zostałem zatrzymany z co
dopiero wystawionym miesiąc temu zaświadczeniem jak w załączniku. wg mnie dobrym. Policjant stwierdził, że mam zaświadczenie nie aktualne – nie ważne, że od dnia 14.11.2016 jest inny wzór zaświadczenia wielkości A4 .

Czy Panu doktorowi jest znany nowy wzór obowiązujący?Pomyłkę policjanta można wytłumaczyć w bardzo prosty sposób.

Otóż nie zna on obowiązującego wzoru, ale jednocześnie wie, że zgodnie z art. 2 nowelizacji ustawy o ruchu drogowym orzeczenia lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów, zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, nie dłuższy jednak niż 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (czyli nie dłużej niż do 15 listopada 2016 r.).

I dlatego dorobił jakąś teorię do wielkości druku,
który ma być formatu A4.Wnioski są niestety dwa:
1.Warto wiedzieć, co od lekarza dostajesz, aby pierwszy lepszy Policjant nie wciskał Ci ciemnoty.

2.Po drugie jak masz stary wzór, to musisz go uaktualnić
u swojego lekarza.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Orzeczenie lekarskie dla Kierowców.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.