Policjant kwestionuje nowe orzeczenie na Pasy?

by Anonim
(Katowice)

Nowy wzór orzeczenia na pasy bezpieczeństwa

Nowy wzór orzeczenia na pasy bezpieczeństwa

Czemu niektórzy policjanci czepiają się prawidłowych zaświadczeń o zwolnieniu z jazdy w pasach bezpieczeństwa?Ciekawe zapytanie internauty, który 14 listopada 2016 roku okazuje Policjantowi zaświadczenie o zwolnieniu z pasów bezpieczeństwa, a ten twierdzi, że jest ono złe.Dzień dobry Dzisiaj zostałem zatrzymany z co
dopiero wystawionym miesiąc temu zaświadczeniem jak w załączniku. wg mnie dobrym. Policjant stwierdził, że mam zaświadczenie nie aktualne – nie ważne, że od dnia 14.11.2016 jest inny wzór zaświadczenia wielkości A4 .

Czy Panu doktorowi jest znany nowy wzór obowiązujący?Pomyłkę policjanta można wytłumaczyć w bardzo prosty sposób.

Otóż nie zna on obowiązującego wzoru, ale jednocześnie wie, że zgodnie z art. 2 nowelizacji ustawy o ruchu drogowym orzeczenia lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów, zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, nie dłuższy jednak niż 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (czyli nie dłużej niż do 15 listopada 2016 r.).

I dlatego dorobił jakąś teorię do wielkości druku,
który ma być formatu A4.Wnioski są niestety dwa:
1.Warto wiedzieć, co od lekarza dostajesz, aby pierwszy lepszy Policjant nie wciskał Ci ciemnoty.

2.Po drugie jak masz stary wzór, to musisz go uaktualnić
u swojego lekarza.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Orzeczenie lekarskie dla Kierowców.

Share this page:

Podoba Ci się ta Strona? Dodaj link. Popatrz jak... Would you prefer to share this page with others by linking to it?

Click on the HTML link code below. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego

Przeszukaj bloga:


Darmowy Dostęp nawet teraz!! Wreszcie się dowiesz:
"Jak przejść psychotesty czy badania lekarskie i cieszyć się swoim prawkiem?Absolutnie zero spamu!!

Zapisz się już dzisiaj do źródła najnowszych informacji o badaniach kierowców z pozycji osoby wykonującej!!

Znam wszystkie problemy trapiące osoby takie jak TY!

Będziesz również dostawał przed wszystkimi /jako bonus/ moje najnowsze filmy wideo w tym temacie.

Dowiedz się wszystkiego z pierwszej ręki od specjalisty o

  • Badaniach kierowców
  • Badaniach na prawko
  • Kursach prawa jazdy,
  • I wiele innych ciekawych kontrowersyjnych tematów!!

Nie udostępniam tego adresu nikomu więcej pod żadnym pretekstem!! Jednym kliknięciem możesz się również wypisać z mojej listy subskrybentów, ale naprawdę nie warto!!Dariusz Kraśnicki Wroclaw

Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i medycyny pracy we Wrocławiu.

Przychodnia medycyny pracy i badań okresowych kierowców Ile kosztują badania na prawo jazdy?