Comments for Pochwala instruktora !!

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Nov 24, 2016
Rating
starstarstarstarstar
Polecam każdemu!:)
by: kiziamizia

Szkołę jazdy Kursant polecam każdemu! Egzamin zdany za pierwszym razem dzięki najlepszemu instruktorowi na świecie- Jarkowi Tomaszewskiemu :) Jarek to człowiek z ogromną wiedzą i o wspaniałej wyrozumiałość.

Potrafi w łatwy i przejrzysty sposób przekazać wiedzę a do tego ma ogromne poczucie humoru, które bardzo pomaga w stresowych sytuacjach. Cudowny i genialny człowiek Instruktor z powołania.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Instruktor jazdy opinie.

Return to Pochwala instruktora !!.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.