Pełnomocnictwo do rejestracji pojazdu dla firm

by Grzegorz Bogdański
(Warszawa)

W ostatnim czasie Wrocławski Urząd komunikacji zaczął wymagać do rejestracji każdego pojazdu oryginału pełnomocnictwa. Niestety jest to bardzo uciążliwe dla firm. Trzeba nękać ciągle osoby upoważnione o podpis.Nie rozumiem dlaczego nikt w tym urzędzie nie zna pojęcia "Pełnomocnictwa Rodzajowego". Osoba taka składa oryginał tego pełnomocnictwa w Urzędzie. Rejestrując kolejne pojazdy przynosi tylko ksera pełnomocnictwa. Płaci co prawda dodatkowo 5 pln więcej za poświadczenie zgodności z oryginałem( zdeponowanym w Urzędzie.

Takie załatwienie sprawy jest szybsze, mniej czasochłonne dla firmy,zapewnia większe wpływy do budżetu miasta, zapobiega "ucieczce" petentów do innych wydziałów komunikacji.


Praktyki stosowane ostatnio przez Urząd we Wrocławiu dowodzą, że pojęcie Przyjaznego Państwa chyba odchodzi w zapomnienie. Czasy komunizmu i biurokracji wracają.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Powiatowy Urzad Pracy.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.