Pan Egzaminator - wysoki blondym z okularami....

by Anonim
(gdzieś w Rzeczypospolitej)

Szanowni Państwo,

W kwestii mojej osobistej opinii na tema jednego z egzaminatorów chciałbym przedstawić swoją opinię. Pan wysoki blondyn z okularami jest typowym despotą i typem człowieka o niskim ego. Świadczy o tym jego podejście do osoby zdającej egzamin. 0

Podczas mojego egzaminu dana osoba za wszelką cenę starał się mnie zestresować. Wprowadzenie tzw. nerwówki nie pomaga nikomu na tym egzaminie. Lecz odniosłem wrażenie, że on czerpie z tego przyjemność i czuje się bardzo mocny z tego powodu. Typowa osobowość neurotyczna, czerpiąca zadowolenie z pełnionej roli i poniżania nie innych osób.

Podczas mojego egzaminu oblał mnie tylko dlatego, że nie obróciłem znacząco głowy przez lewy bark. Od razu było "Stop"...itp. Dziękujemy.

Nie mógł przecież ocenić moich zdolności do prowadzenia pojazdu po tym jak ledwie ruszyłem. No, ale tak zrobił.

Postanowiłem się przyjrzeć innym osobą zdającym u niego.

Na 10 osób zdała tylko jedna.....

Może zły dobór próby...

Ale ten Pan powinien chociaż dać szanse...a nie od razu stop...dziękuje...kolejny egzamin....

Z poważaniem,

Kolejny egzamin

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Opinie na temat Egzaminatorów.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.