Padaczka Zalegalizowanie nielegalnego prawka po ustąpieniu napadów

by Rafał
(gdzieś w Polsce)

Oświadczenie o padaczce kandydata na prawo jazdy

Oświadczenie o padaczce kandydata na prawo jazdy

Jakie są problemy chorych na padaczkę jak nielegalnie zrobili prawo jazdy? Witam Panie Doktorze,

Opiszę swój przypadek i zadam pytanie. 12 lat temu zacząłem chorować na padaczkę po urazową. Choroba przez ten okres objawiała się napadami występującymi podczas snu średnio co 3 miesiące.

Tak to się ciągnęło latami. Po pewnym czasie Zdecydowałem się na zrobienie prawa jazdy. Do choroby na badaniu się nie przyznałem. I od tej pory prowadzę samochód "po cichu". Jednak z czasem odstępy pomiędzy napadami zaczęły się zmniejszać. I okres bez objawowy wydłużać.

I teraz mam pytanie:

Załóżmy dojdę do 2-letniego okresu bez napadowego. W świetle prawa teoretycznie mógłby mieć szansę na zrobienie prawa jazdy z tym, że ja już je mam... Czy jest w prawie gdzieś zdefiniowane jak się postępuje z takimi przypadkami?

Zmienione by zostało prawo jazdy na warunkowe ? Posłali by mnie do sądu na proces za zatajanie prawdy o chorobie? A może ponownie musiałbym zdawać egzamin? A może po prostu nadal po prostu po cichu jeździć??

Pozdrawiam serdecznie Pana jak i również Pana internautów.

Z góry dziękuję za odpowiedź w postaci video lub tekstowej.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Padaczka a prawo jazdy?.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.